Kolde skuldre til "tudetosset" godt tilbud om ledige

Tilbud fra a-kasserne: Fremover skal arbejdsløse på dagpenge ikke stille til samtaler og møder i både jobcenter og a-kasse.

Det første halve år af deres ledighed skal de omkring 120.000 forsikrede ledige kunne nøjes med at henvende sig i deres a-kasse, som er klar til at overtage ansvaret uden at få så meget som en eneste offentlig krone til gengæld.

Det tilbud kommer fra formanden for a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, Morten Kaspersen. Han siger til Ugebrevet A4:

»Min holdning er, at a-kasserne skal kunne påtage sig det fulde ansvar for medlemmerne det første halve år. Det vil give os ekstra arbejde, men vi beder ikke om flere penge fra de offentlige kasser,« siger han.

»Det her er så godt et tilbud, at det vil være tudetosset af politikerne ikke at tage imod det,« fastslår Torben Poulsen.

Kold skulder

Imidlertid får udspillet en kølig modtagelse i kommunernes jobcentre. Formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL og borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) begrunder sin afvisning med, at kommunerne i dag bærer en del af udgifterne til forsikrede ledige.

»Ansvar og finansiering skal følges ad. Og da intet tyder på, at vi i kommunerne ikke fortsat skal være med til at finansiere udgifterne til de ledige, så er det også på sin plads, at vi fortsat har myndighedsansvaret for dem,« siger Jacob Bundsgaard.

I Dansk Arbejdsgiverforening (DA) afviser man blankt tilbuddet fra a-kasserne.

»Kommunerne skal have et større ansvar både for økonomien vedrørende de ledige og for indsatsen. Hvis en kommune så vurderer, at den med fordel kan lade andre aktører som a-kasserne påtage sig opgaver, så skal kommunerne være velkomne til det,« siger Jørgen Bang-Petersen.

Mindre a-kassemagt

Han ser gerne, at a-kasserne bliver frataget opgaven, de har i dag med at føre samtaler med ledige medlemmer.

»Det mest logiske vil være, at de ledige får et samlet forløb i jobcentret, medmindre det vælger at udlicitere opgaven,« siger Jørgen Bang-Petersen.

Tilbuddet fra a-kasserne kommer lige før, at et ekspertudvalg under ledelse af tidligere minister Carsten Koch kommer med sine anbefalinger til indsatsen over for blandt andre forsikrede ledige. Og det er da på ingen måde heller tilfældigt, at a-kasserne er på stikkerne nu, mener professor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet.

»Det her er en del af a-kassernes strategi for at overleve og markedsføre sig selv i forhold til jobcentrene. A-kasserne skal vise deres duelighed for ikke at give vind i sejlene til dem, der mener, at jobcentrene lige så godt kan overtage hele systemet for de ledige,« siger Flemming Ibsen.

BRANCHENYT
Læs også