Mange ledige havner i en helt ny branche

Det er tilsyneladende vigtigere at have et job end at beskæftige sig med noget bestemt.

Ledige beskyldes ofte for at lade deres arbejdserfaring og uddannelse stå i vejen for andre muligheder for at komme i job. Men de beskyldninger tilbagevises i ny undersøgelse, der viser, at ledige er meget parate til at gå over i en helt anden branche, hvis det er dér, de kan finde et arbejde.

Det skriver Ugebrevet A4.

Hvert tredje ledige a-kassemedlem, der kommer i beskæftigelse igen inden for det første halve års ledighed, finder nemlig jobbet i en anden branche end den, han eller hun tidligere var ansat i. Det viser en analyse, som Fagforbundet 3F har foretaget på grundlag af tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Understreger fleksibiliteten

Tallene er udtryk for et meget fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked, vurderer repræsentanter for både lønmodtagere og arbejdsgivere. Forbundssekretær i 3F Søren Heisel mener, at undersøgelsen med al ønskelig tydelighed understreger lønmodtagernes vilje til vriste sig fri af deres fortid og gå efter jobbet, uanset hvor det er.

»Det vigtigste for lønmodtagerne at have et arbejde, og så har det mindre betydning, hvad arbejdet er, hvor det er, og hvor de selv kommer fra,« siger han.

Samtidig ser Søren Heisel undersøgelsen som et klart modbevis af myten om, at a-kasser 'putter med medlemmerne' og ikke vil jobformidle dem ud af deres egne kasser. Den store fleksibilitet er nemlig opnået, selv om mere end 70 procent af de erhvervsaktive a-kassemedlemmer hører hjemme i fagligt afgrænsede a-kasser.

»Når man ser på disse tal, så er det fandme dårligt arbejde, a-kasserne udfører, hvis intentionen er at holde på medlemmerne. For de fister jo rundt,« siger forbundssekretæren.

Ikke et mål i sig selv

I arbejdsgiverorganisationen DA anerkender chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen, at de ledige er med til at sikre et velfungerende og fleksibelt arbejdsmarked.

»Som ledig må man glæde sig over, at arbejdsmarkedet giver så mange muligheder for at komme i betragtning til et nyt job. For os er det ikke et mål i sig selv, at ledige skifter branche. Men vi ser det som vigtigt, at de ledige gør alt, hvad de kan, for at få et job, som de har kvalifikationer til og er i stand til at varetage - uanset branche og placering. Og det fungerer for de fleste,« vurderer han.

Vurderingen deles af formanden for A-kassernes samvirke, Morten Kaspersen.

»Arbejdsmarkedet er aldrig stationært, heller ikke arbejdskraften. Det siger også sig selv, at når der besættes 700.000 job om året i Danmark, er der en del, der skal skifte branche. Men det er godt at få påstanden om, at a-kasserne holder på medlemmerne, gjort til skamme. Det samme med beskyldningerne mod ledige om, at de ikke gider uddanne sig og skifte spor, hvis det er nødvendigt,« siger han.

Goderne flytter med

Professor på Roskilde Universitetscenter Thomas P. Boje har forsket i fleksibilitet på arbejdsmarkedet i alle afskygninger og han placerer i enhver sammenhæng Danmark i top, når der sammenlignes med andre lande.

Forklaringen er ifølge ham vores offentlige og universelle tryghedssystem. Det gør, at vi ikke behøver at klynge os til en bestemt virksomhed eller branche for at bevare goder som understøttelse, sygesikring og pension, som det er tilfældet i mange andre lande, påpeger han.

»Arbejdsstyrken i Danmark er betydeligt mere fleksibel end lønmodtagerne på det uregulerede amerikanske arbejdsmarked og markant mere bevægelig end lønmodtagerne i landene syd for os,« siger Thomas P. Boje.

BRANCHENYT
Læs også