Lauritzen tvinges igen til at skære i flåde

J. Lauritzen fortsætter frasalg og sælger sin flåde af tre shuttletankskibe til Knutsen NYK Offshore Tankers.

J. Lauritzen sælger sin flåde af tre shuttletankskibe til Knutsen NYK Offshore Tankers, Norway (KNOT). Handlen er betinget af købers inspektion af de tre skibe samt af de nuværende befragteres godkendelse af overdragelsen af ejerskabet til skibene. Det fremgår af en meddelelse til Oslo Børs.

Det er hensigten, at de tre skibe vil blive leveret til den nye ejer i perioden mellem den 1. april 2014 og 15. maj 2014.

”Vi er tilfredse med at Knutsen NYK har fundet vore shuttletank aktiviteter attraktive og givet os et tilbud, som vi har accepteret. I forbindelse med vores udtræden af shuttletank har vi gennemført vore strategiske målsætninger om at tilpasse forretningsporteføljen samtidig med, at vi tilføres midler til udvikling af vores kerneaktiviteter i bulk og gas”, siger adm. direktør Jan Kastrup-Nielsen.     

Forventninger til 2013

Som følge af skibssalget vil aktiviterne i shuttletank blive defineret som ”ophørende aktivitet” og aktiver og passiver reklassificeret som ”aktiver bestemt for salg” i regnskabet for 2013.

Med forbehold for gennemførelse af salget, vil frasalget af tre shuttletankskibe styrke J. Lauritzens likviditet med omkring USD 65 mio. og kun få ubetydelig indvirkning på resultatet for 2013.

Forventninger til 2014

Forventningerne til resultatet for 2014 vil fremgå af Årsrapport 2013, der forventes offentliggjort den 25. februar 2014.

  • J. Lauritzen slipper af med 261 mio kr dyr gæld 
  • J. Lauritzen vil sende frigjort kapital tilbage i Axis  
  • Lauritzen Fonden fastholder troen på J. Lauritzen 
BRANCHENYT
Læs også