Millionhandel bag kursfuskanklage

Aarhus Lokalbank stod for størstedelen af al handel med egne aktier, lyder anklage.

Foto: Casper Dalhoff

Politiets anklageskrift mod den tidligere ledelse i Aarhus Lokalbank er nu klart, og Børsen Finans har fået aktindsigt i dokumentet, skriver mediet. Det fremgår, at SØIK - i daglig tale Bagmandspolitiet - kræver bankens tidligere ledelse straffet for omfattende handel med bankens egne aktier.

Ifølge Børsen Finans stod Aarhus Lokalbanks egen handel i en periode for 67 pct. af al omsætning med bankens aktier. I langt hovedparten af tilfældene var banken køber.

"I hele perioden fra den 1. september 2009 til den 5. februar 2010 afgav Aarhus Lokalbank A/S med enkelte undtagelser daglige købsordrer på mellem 25-100 stk. aktier omkring markedets åbning til en højere kurs end kursen på det bedste dagældende udafhængige bud i markedet, hvorved Aarhus Lokalbank A/S overbød de øvrige købere i markedet og indsnævrede kursspændet på køber siden," skriver SØIK ifølge Børsen Finans i anklageskriftet.

BRANCHENYT
Læs også