"I morgen bliver alting billigere"

Vi har stort set ingen inflation i Danmark, og i december faldt priserne igen. Økonomer er bekymrede for deflation, som kan sætte økonomien i stå.

"Hvorfor købe ind i dag, når alting bliver billigere i morgen?"

Dette spørgsmål frygter flere og flere økonomer og eksperter kan blive hverdag, hvis ikke snart priserne begynder at stige igen for alvor.

Senest har Christine Lagarde, direktør for Den Internationale Valutafond advaret om den stigende risiko for deflation.

Deflation

Deflation forekommer ved vedvarende prisfald. Det vil typisk resultere i fald i produktionen og dermed også beskæftigelsen.

Når priserne falder, tøver folk med at købe ikke mindst varige forbrugsgoder og med at låne penge.

Inflation opstår, når priserne stiger. Det gør det mere attraktivt at låne penge og dermed investere, fordi værdien af gælden vil falde.

Og de seneste tal fra Eurostat bekræfter, at der er noget at have frygten i.

Langt under målet

Inflationen i Euro-området har på et år været blot 0,8 pct., og det er langt fra målet om en inflation på 2 pct. I Danmark ser det endnu værre ud. Her er priserne blot steget med 0,4 pct. på et år, og i december faldt priserne 0,2 pct.

Umiddelbart kan faldende priser lyde forjættende. Og meget af forklaringen på de lavere priser i 2013 er, at afgifterne er blevet reguleret kraftigt nedad.

I Sydbank har makroøkonom Peter Bojsen Jakobsen udarbejdet en analyse, der går bag om den lave inflation.

Sidste år blev afgiften på bla. øl og sodavand sat ned, og fedtafgiften blev afskaffet helt. Da inflationen måles som den årlige procentvise ændring i priserne, vil en afgiftsændring kun påvirke inflationen i 12 måneder.

"Hvis den lave inflation hovedsagligt skyldes afgiftslettelserne, er der ingen grund til at frygte, at den vækstdræbende deflation er på vej til Danmark. Inflationen vil nemlig automatisk stige et år efter, afgifterne blev sat ned," siger Peter Bojsen Jakobsen.

Flere forklaringer

Men afgiftslempelserne er ikke den eneste forklaring på de faldende priser.

"Selv når man renser for afgiftslettelserne, er inflationen lav også i et historisk perspektiv. I den tid man har målt inflationen renset for afgiftslettelserne, har man kun befundet sig på det nuværende lave niveau i to omgange, nemlig i 2004 og i 2008. Det vil derfor være noget af en overdrivelse, hvis man udelukkende brugte afgiftslettelserne til at forklare den lave inflation og afblæse deflationsalarmen," mener Peter Bojsen Jakobsen.

Sydbank vurderer, at inflationen har nået sit lavpunkt, og at vi vil se en stigning i inflationen i løbet af 2014. Dette vil dog ikke ske med raketfart.

Det afgørende for, om den lave inflation udvikler sig til en ond deflationsspiral, er, om dansk økonomi kommer op i fart. De seneste vækstal for dansk økonomi giver dog begrundet håb om, at væksten er på vej tilbage og kan holde den onde deflation væk.

Inflationen er sammensat af en lang række faktorer, og de peger i retning af, at bunden måske er nået.

Den ukendte og uforudsigelige faktor er psykologien.

Udsætter forbruget

De faldende priser kan få forbrugerne til at udsætte deres forbrug, da det hele tiden vil blive billigere at købe i morgen i stedet for i dag. Det vil betyde flere arbejdsløse, og det vil igen ramme forbruget negativt. Deflation kan derfor udvikle sig til at blive en negativ spiral for enhver økonomi.

Skrækeksemplet er Japan. Japan døjede med økonomisk afmatning i ca. 20 år, og det var i høj grad forårsaget af deflation, men også en række andre faktorer.

Her kan du se inflationen i hele Europa.

BRANCHENYT
Læs også