TDC kan tvinges til at arbejde for konkurrenter

Teleselskabet bliver måske tvunget til at åbne op for adgangen til sit gyldne fibernet.

Der falder snart en afgørelse, der kan betyde, at TDC skal åbne op for konkurrenternes udbud af højhastigheds internetforbindelser. Foto: Casper Balslev

Den danske telekæmpe TDC har i flere år kæmpet for at beholde sin meget stærke markedsposition inden for højhastigheds internetforbindelse - fibernetværk.

Men teleudbyderen kan muligvis blive tvunget til at lade konkurrenterne koble sig på og sælge fiberforbindelser til danskere, der indtil nu kun har haft mulighed benytte sig af TDC' tilbud om kobberforbindelser.

Det sker, hvis domstolen følger anbefalingen, som Pedro Cruz Villalón, en af EU-domstolens ni generaladvokater, torsdag afgav til Østre Landsret. Det er et forslag til en afgørelse i den strid, som i løbet af næsten fire år har verseret mellem Teleklagenævnet og TDC.

Mangler de sidste meter

Sagen drejer sig om TDC' fibernet - en højhastigheds netværksforbindelse, som er hurtigere end det sædvanlige kobbernetværk, og som af flere eksperter er udråbt til fremtidens netforbindelse.

TDC købte i 2009 Dongs fibernetværk og har siden været den eneste udbyder af fiberforbindelser i store dele af landet heriblandt hovedstadsområdet. Men forsyningsnetværket med forbindelserne går ikke helt ud til parcelhusene i eksempelvis hovedstaden.

Sagen kort

TDC køber i 2009 Dong's fibernet, der blandt andet er det eneste fibernetværk, der dækker store dele af hovedstadsområdet.

Samme år pålægger et EU-direktiv, som kaldes for adgangsdirektivet, at teleselskaber som TDC skal give adgang til andre selskaber på fibernetværket.

IT- og Telestyrelsen byder derfor, at TDC skal grave de sidste meters fiber (dog højst 30 m.) ned og ind til kunden, hvis konkurrenterne ønsker at bruge det.

Teleklagenævnet bekræfter afgørelsen i 2011. TDC anker dog, og sagen går videre til Østre Landsret.

Men fordi Landsretten er i tvivl om fortolkningen af en del af loven, spørger den EU-domstolen til råds.

Generaladvokatens nye forslag til en afgørelse i sagen mellem TDC og Teleklagenævnet er ikke afgørende på nogen måde, men bistår domstolen i sin endelige afgørelse.

Det forventes, at der foreligger en afgørelse inden sommer 2014.

Netværket mangler altså det sidste stykke med fiber, der kobler den enkelte husstand til den fælles forsyning. Det sidste stykke består i stedet af kobber, fordi det er den forbindelse, som TDC har haft i forvejen - derved har virksomheden undgået at skulle nedgrave de nye fiberkabler.

"Det er eksempelvis i Storkøbenhavn, at der virkelig er et karakteristisk problem, fordi TDC sidder alene på fibernettet og ikke er interesseret i at udbygge det på grund af sine kobberforbindelser. Det vil sige, at forbrugerne har meget få muligheder, når det drejer sig om selskaber, der tilbyder højhastigheds internetforbindelser," fortæller Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, der blandt andet håndterer sager om konkurrence og prisdannelse inden for IT/tele.

Kan åbne op for konkurrenterne

Hvis et andet selskab ønsker at tilbyde fiberforbindelser til husstande, der nu kun har kobberforbindelse, så skal det på nuværende tidspunkt starte helt forfra og selv trække nye kabler, fordi der ikke er noget alternativ til TDC. Og det er en meget dyr affære, forklarer Anne Mette Møller, direktør Care Technology i IT-rådgivningsvirksomheden Netplan.

Det er blandt andet derfor, at IT- og Telestyrelsen i 2010 pålagde selskabet at etablere forbindelsen de sidste få meter, hvis et konkurrerende selskab var interesseret i at udbyde fiberforbindelsen.

Afgørelsen blev bekræftet af Teleklagenævnet, men TDC strittede imod og sendte sagen til Østre Landsret.Men Østre Landsret har siden bedt EU-domstolen om at tage stilling til, hvordan reglerne på området skal fortolkes - og det er det, som generaladvokaten nu har offentliggjort.

"Hvis afgørelsen nu bliver vedtaget, så kan det tvinge TDC til at etablere forbindelsen og lade sine konkurrenter leje sig ind på forbindelsen. Hvis TDC bliver tvunget til det, så bliver der åbnet op for at konkurrenterne kan komme ind på markedet," fortæller Anne Mette Møller.

Generaladvokaten fra EU-domstolen bakker altså op om de tidligere afgørelser i sagen og mener, at TDC kan tvinges til at etablere de såkaldte stikledninger for sine konkurrenter. Der skal imidlertid tages hensyn til de startinvesteringer mm., der har været i forbindelse med TDC' fibernetværk, står der i forslaget til afgørelsen.

BRANCHENYT
Læs også