Landbruget: Behov for flere svin i Danmark

"Svinebønderne skal kunne tro på, at det stadig kan betale sig at producere," mener formanden for Landbrug & Fødevarer.

"Vi skal have nogle vilkår, der giver mulighed for at producere flere svin i Danmark, siger formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Hurtigere miljøgodkendelser hos kommunerne, mere velvilje fra finanssektoren og tilladelse til flere svin per hektar.

Det er nogle af de rammevilkår, som landbruget efterlyser for at modvirke, at den danske slagteribranche ikke med jævne mellemrum fortsat skal opleve slagterilukninger og afskedigelser.

Sådan lyder det fra Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer.

Behov for flere svin

"Der er behov for, at der bliver produceret flere svin i Danmark. I dag sendes smågrisene i stort omfang til Tyskland, hvor svineproducenterne har nogle vilkår, der sætter dem i stand til at betale mere for danske smågrise," siger Martin Merrild.

Det har betydet, at der eksporteres 10 mio. smågrise til Tyskland om året. Over de næste 10 år ventes produktionen af smågrise at stige med yderligere 7 mio., hvoraf næsten halvdelen ventes eksporteret levende.

Pulje til nye stalde

Samtidig peger han på, at det er et skridt i den rigtige retning, at regeringen har besluttet at lette afgiftstrykket på landbruget og fødevareerhvervene med 700 mio. kr. Der er bl.a. en pulje på 150 mio. kr. til nye og mere miljørigtige stalde.

Intentionerne er gode nok, men landmændene løber ifølge Martin Merrild alligevel ind i en mur, når det gælder miljøgodkendelser hos kommunerne.

"Jeg har lige talt med en landmand, der søgte en miljøgodkendelse i 2006. Han fik den i 2012, men da var forudsætningerne ændret så meget, at der skulle ændres på stalden. Da han fik at vide, at det krævede en ny godkendelse, opgav han," fortæller Martin Merrild.

Kritik af finanssektoren

Han langer samtidig ud efter finanssektoren for manglende vilje til at støtte landmændene.

"Finanssektoren er meget negativ over for landmændene," mener formanden.

"Det er alt sammen med til, at landmændene mister modet. De har brug for en stabil situation gennem mange år. Der har været debatten om randzonerne, der som sådan ikke berører svineproducenterne. Men det er med til at skabe usikkerhed," forklarer Martin Merrild.

Flere svin per hektar

Landbrug & Fødevarer har bl.a. foreslået, at svineproducenterne får lov til at øge antallet af svin per hektar.

Det var noget Karen Hækkerup (S) var lydhør over for, da hun var fødevareminister. I stedet for at kigge på antallet af dyr per hektar, bør man se mere på miljøpåvirkningen.

"Men forslaget er kun en del af løsningen. Rammevilkårerne skal forbedres, og det skal så hurtigt som muligt ske med konkrete initiativer," siger Martin Merrild.

Læs også