Obligationer lukning: Jævnt rentefald over dagen

Det danske obligationsmarked var torsdag præget af jævnt rentefald, og da markedet lukkede lå renten på den toneangivende danske 10-årige statsobligation i 1,85 pct. svarende til et fald på 5 basispoint i forhold til lukkeniveauet onsdag.

En tilsvarende udvikling sås i Europa, hvor rentefaldet i Storbritannien, Frankrig og Tyskland var på 3-5 basispoint.

Dagen bød på nøgletal, der bekræftede en opbremsning i inflationen i eurozonen til 0,8 pct. på årsbasis i december fra 0,9 pct. i november. Det understøttede forventningerne om, at Den Europæiske Centralbank vil fortsætte en lempelig pengepolitik i en rum tid endnu, og at det sågar kan komme på tale at sænke renten yderligere for at dæmme op for frygten for deflation...

BRANCHENYT
Læs også