Husejere har tabt 250 kr. hver dag

Friværdierne smuldrede overraskende i 3. kvartal, og vi er langt fra topppen i 2006.

Der var langt flere penge gemt mellem murstenene i 2006 end i dag. Friværdierne faldt oven i købet i 3. kvartal. Foto: Colourbox

Boligmarkedet har det bedre, men vi har slet ikke vundet det tabte tilbage, siden det hele toppede i 2006. Siden dengang er friværdierne på et gennemsnitligt parcelhus faldet med 635.000 kr. Det svarer til et formuetab på ca. 250 kr. om dagen.

Sammenligner man med pristoppen i 2006 er der suget værdi ud det samlede boligmarked for 840 mia. kr. Tilbage er der en friværdi på ca. 1.050 mia. kr., viser en opgørelse, som Realkredit Danmark har foretaget.

Dette formuetab har haft store konsekvenser.

Tilbageholdende danskere

"Danskerne vil fortsat være tilbageholdende med at optage tillægslån i eventuel friværdi. Først og fremmest fordi vi i høj grad har været vidne til, at friværdier er noget, der hurtigt kan forgå," siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Boligejerne holder simpelthen tilbage med at optage nye lån. Det skyldes bl.a. friværditabene, en relativt høj gæld derudover samt usikkerhed omkring styrken og varigheden af den økonomiske fremgang.

Realkredit Danmark har med udgangspunkt i lånedata og de seneste tal for prisudviklingen på boligmarkedet udledt en aktuel status for friværdierne i de danske ejerboliger. Tallene viser lidt overraskende, at friværdierne faldt med 6 mia. kr. fra 2. kvartal til 3. kvartal 2013 til 1.050 mia. kr. Faldet i friværdierne kommer ellers efter stigninger de to foregående kvartaler, og faldet i tredje kvartal skal ses i lyset af svagt faldende boligpriser flere steder i landet og øget gæld til realkreditten.

Friværdier faldt både på parcelhuse og sommerhuse i 3. kvartal, mens friværdierne ikke overraskende steg på markedet for ejerlejligheder.

7. kvartal med stigninger

"Der er tale om 7. kvartal i træk med stigende friværdier på ejerlejlighedsmarkedet – især drevet frem af de kraftige prisstigninger i hovedstadsområdet. Set i forhold til starten af 2012, hvor ejerlejlighederne for alvor begyndte at stige i pris, er den gennemsnitlige friværdi i ejerlejlighederne steget med hele 170.000 kr.," siger Christian Hilligsøe Heinig.

Det bringer den gennemsnitlige friværdi op på næsten 970.000 kr. pr. ejerlejlighed, mens den gennemsnitlige friværdi er på 515.000 kr. for parcelhuse.

"Det er klart, at der er store forskelle omkring disse gennemsnit, hvor nogle boligejere har væsentligt større friværdier, mens andre kan være teknisk insolvente," siger cheføkonomen.

Faldet i friværdierne i 3. kvartal skal ikke tolkes som om, at pilen nu atter peger nedad igen for friværdierne, mener han.

Boligmarked i bedring

"Overordnet set er boligmarkedet i bedring, og boligpriserne som gennemsnit har været stabile til svagt stigende over det seneste års tid. Det afspejler sig også i udviklingen i friværdierne over det seneste års tid. Set i forhold til 3. kvartal 2012 er friværdierne således steget med 64 mia. kr. Det er godt nyt for boligejerne, og det er også en af forklaringerne på, at forbrugertilliden har sneget sig op i positivt terræn," siger Christian Hilligsøe Heinig.

I Realkredit Danmark tror man på beskedne stigninger i boligpriserne i år og dermed højere friværdier.

BRANCHENYT
Læs også