Danske redere skamroser nye ambassader i vækstlande

Den nye adm. direktør i Danmarks Rederiforening, fhv. ambassadør Anne H. Steffensen, glæder sig over reform af dansk udenrigstjeneste, der styrker tilstedeværelsen i vækstområder som Nigeria og Colombia.

Den nye adm. direktør i Danmarks Rederiforening, fhv. ambassadør Anne H. Steffensen. Arkivfoto: Jyllands-Posten

Den tidligere danske ambassadør i London og topdiplomat i Udenrigsministeriet,  adm. direktør i Danmarks Rederiforening Anne H. Steffensen, er svært tilfreds med åbningen af danske ambassader i Nigeria, Colombia, Filippinerne og Burma, som kan gavne skibsfartens muligheder for at skabe vækst.

”Når det nu er nødvendigt at prioritere den danske indsats ude i verden, så mener vi, at det er en fornuftig prioritering. Det har længe været et ønske for os med en dansk repræsentation i blandt andet Vestafrika og i andre områder, hvor den økonomiske vækst spirer. Danske rederier er i høj grad til stede i de lande, hvor vi nu åbner ambassader, og det er en stor fordel fremover at have det officielle Danmark til stede til at støtte eksisterende aktivitet og forretningsudvikling og håndtere eventuelle problemer,” siger Anne H. Steffensen.

Udenrigsministeriet offentliggjorde torsdag en reform af udenrigstjenesten, som indebærer en justering af den danske repræsentation i i alt 25 lande. 

Vestafrika er i særlig grad et interessant marked for danske rederier, der har ca. syv procent af deres aktivitet i Afrika svarende til ca. 14 mia. kr. årligt. De største indtægter kommer fra Nigeria og Angola i Guinea-bugten. Begge lande, der oplever betydelig vækst, er store råvareeksportører, bl.a. af olie og gas, og importerer til gengæld størsteparten af deres forbrugsvarer, hvilket giver stor efterspørgsel efter containertransport.

Vestafrika og Arktis

”Den nye ambassade i Nigeria styrker relationerne mellem Nigeria og Danmark, hvilket kan understøtte danske rederier og andre danske virksomheders aktiviteter i Vestafrika og gøre det lettere at udvide aktiviteterne. Samtidig er det afgørende for os, at vi har dansk støtte og en tæt dialog med lokale myndigheder i akutte situationer, eksempelvis i forbindelse med pirateri, som er en stor udfordring i Vestafrika,” siger Anne H. Steffensen.

Danmarks Rederiforening mener desuden, at det er fornuftigt at åbne ambassader i Colombia, et land i en rivende økonomisk udvikling, i Filippinerne som også er et voksende marked og i Myanmar/Burma. Samtidig er det, set med dansk skibsfarts briller, glædeligt, at Udenrigsministeriet som en del af reformen sætter flere ressourcer af til det arktiske område, der har et enormt maritimt vækstpotentiale.

Nedlukning

Regeringen vil lukke ambassaderne i Cypern, Luxembourg, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Milano (generalkonsulat) og Libyen og bl.a. styrke vækstmarkeder som Kina, det sydlige Afrika, Tyrkiet, Peru, samt vækstlommen Erbil i Irak. Desuden styrkes indsatsen i EU’s vigtigste beslutningscentre Bruxelles, Berlin, Paris og London.

Danmarks største erhvervsorganisation DI har advaret om, at ambassadelukningerne er direkte skadelige for dansk eksport, og at enhver lukning af en officiel dansk repræsentation vil få konsekvenser og hæmme danske virksomheders udviklingsmuligheder på det pågældende marked.

"Der findes ikke nogen ambassader i dag, som er overflødige og heller ikke på nærmarkederne i Europa. Ambassaderne leverer en uvurderlig hjælp til, at danske virksomheder kan etablere sig i et givent land," understregede DI’s afsætningspolitiske chef Peter Thagesen for nylig.

Organisationen er ligesom rederne tilfreds med styrkelsen af dansk tilstedeværelse på nye vækstmarkeder.

BRANCHENYT
Læs også