Bankerne skal rate deres kunder

Bankerne har forskellige måder at rate deres kunder på. Ratingen spiller ind på prisen.

Kunderne i landets banker bliver målt og vejet, men den rating, som kunderne tildeles, og som spiller ind på bl.a. udlånsrenten, er en hemmelighed for kunderne. Arkivfoto: Niels Hougaard

Lærerne på landets skoler er ikke de eneste, der uddeler karakterer. Bankerne skal også give deres kunder en karakter – en såkaldt rating – fordi bankerne skal sætte penge til side til eventuelle tab på kunderne.

Jo større risiko der er for, at banken lider tab på kunden, desto dårligere rating får kunden. Ratingen gør det dog også nemmere for bankerne at tilpasse deres tilbud til den enkelte kunde, lyder det...

Læs også