Børnecheck ikke længere ens for alle

Folk med høje lønninger får mindre, folk med lavere lønninger får mere i børneydelse.

Husk at tjekke kontoen i dag, hvis du har børn og dermed er berettiget til en børnecheck. For første gang i historien bliver børnechecken indtægtsreguleret, så folk med høje lønninger ikke får så meget udbetalt som andre.

Børnechecken blev indført af Schlüter-regeringen i 1987 og er derfor en del af skattesystemet. Den er ikke et tilskud. Så en nedregulering af børnechecken er altså reelt en skatteforhøjelse. De nye regler får derfor konsekvenser for folk, der tjener over 712.600 kr. om året.

Nogle får mere

"Det er første gang, at der udbetales børnepenge efter, at indkomstreguleringen er trådt i kraft. Så nogle vil få mindre udbetalt, end de plejer, men andre vil faktisk få mere," siger forbrugerøkonom i Sydbank, Camilla Skovsbo Erichsen, til epn.dk.

Børnecheck
  • Børne- og ungeydelsen, bedst kendt som børnechecken, udbetales automatisk til børnefamilier.
  • Børnechecken blev indført som led i skattereformen i 1987. Formålet var at præmiere børnefamilierne.
  • Oprindelig var det meningen, at det skulle ske i form af et ekstra fradrag. Men det blev ændret til, at forældrene i stedet fik en check.

I familier, hvor modtageren af børnepengene, eller en eventuel ægtefælle, tjener mere end 712.600 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag, vil der blive udbetalt færre penge, end hos familier, hvor indkomsten er under de 712.600 kr. Børnepengene bliver nemlig reguleret med 2 pct. af den del af indkomsten der overstiger 712.600 kr.

"Satsen på børnepengene er steget knap 2,5 pct. fra 2013 til 2014. Har man to børn på henholdsvis et og fire år får man i 2014 31.560 kr. i børnepenge. Det er godt 750 kr. mere end man fik i 2013," siger Camilla Skovsbo Erichsen.

"Men det er ikke alle forældre, som vil få stigningen at mærke. Jo højere indkomsten er, desto mere vil børnepengene falde. Det er typisk moderen, der modtager børnepengene, og tjener hun fx 800.000 kr. om året efter arbejdsmarkedsbidrag, vil hun få 437 kr. mindre udbetalt i dag – eller 1.748 kr. mindre for hele 2014.

Partners indkomst tæller

Tjener hun 900.000 kr., så får hun 937 kr. mindre udbetalt i dag – eller 3.748 kr. for hele 2014.

Hvis modtageren af børnepengene er gift, har partnerens indkomst også betydning for reguleringen. Tjener de f.eks. begge 800.000 kr., vil børnepengene blive reguleret med 874 kr i dag, eller 3.496 kr. for hele 2014.

Og, hvis de begge tjener 900.000 kr., kommer der en regulering på 1.874 kr. i dag, svarende til 7.496 kr. for hele 2014. I nogle børnefamilier vil reguleringen være så høj, at der slet ikke kommer børnepenge til udbetaling.

De indkomstoplysninger, der ligger til grund for reguleringen af børnepengene, stammer fra forskudsopgørelsen for 2014.

De forældre, som bliver ramt af indkomstreguleringen, er blevet informeret af Udbetaling Danmark, oplyser Camilla Skovsbo Erichsen.

Børne- og ungeydelsen

Barnets alder

Årligt beløb 2013

Årligt beløb 2014

Forskel

0-2 år

17.196

17.616

420

3-6 år

13.608

13.944

336

7-17 år

10.716

10.980

264


Kilde: Skat

Læs også