Afdragsfriheden har bidt sig fast

Trods kraftige opfordringer til at afdrage holder mange danske boligejere fast i de afdragsfrie lån.

Foto: Niels Bo Bojesen

Boligejere er glade for afdragsfrie lån. Faktisk er de så glade, at de ønsker at bevare afdragsfriheden ud over de 10 år, som er den oprindelige grænse, før der skal afdrages.

Det viser de første erfaringer, som realkreditinstitutterne har fået, efter at første generation af afdragsfrie lånere har haft mulighed for at tage stilling til det.

Muligheden for afdragsfrihed blev indført i 2003, og de første kunder har derfor været tvunget til at tage stilling til, hvad de skulle gøre.

Kun i 10 år

I lånedokumenterne står der, at afdragsfriheden ophører efter 10 år, men flere ønsker altså at fortsætte. Det er også muligt, hvis realkreditlånet kan holde sig indenfor de 80 pct. af ejendommens salgsværdi.

Afdragsfrie lån
  • Som udgangspunkt kan man kun få et boliglån med afdragsfrihed i 10 år.
  • Afdragsfriheden udløb sidste år for de første, og erfaringerne er, at mange ønsker at forlænge den afdragsfrie periode. Det kan lade sig gøre, hvis ikke man skylder mere på realkreditlånet end 80 pct. af ejendommens salgsværdi.

Og tendensen er til at få øje på.

"Vores erfaringer indikerer, at en del af de låntagere, der har ophør af afdragsfrihed i disse år, og som samtidig har en belåningsgrad under 80 pct. af boligens værdi, må formodes at være interesseret i at forlænge deres afdragsfrie periode," siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig, til epn.dk.

I Realkredit Danmark har man en fast politik for, hvordan man håndterer kunder, hvis afdragsfrihed er ved at løbe ud.

Sender breve ud

"Vi har sendt breve ud til alle de kunder, hvor afdragsfriheden udløber inden for en seks måneders periode. I brevet blev kunderne opfordret til at rette henvendelse til os med henblik på rådgivning. Derudover har rådgiverne så vidt muligt selv taget aktiv kontakt til disse kunder med henblik på en drøftelse af lånesituationen - også set i sammenhæng med kundens økonomi, livsfase etc.," siger Christian Hilligsøe Heinig.

Han lægger ikke skjul på, hvad Realkredit Danmark rådgiver sine kunder til.

"Det er klart, at et af vores overordnede rådgivningsbudskaber har været, at det generelt - med de ekstremt lave renter - er en god ide at komme i gang med at afdrage på sit lån. Der kan dog være situationer, hvor det kan give god mening for kunden at fortsætte med afdragsfrihed."

Større risiko

En anden tendens er, at folk, der vil have afdragsfrihed, er klar til at løbe en risiko med boliglånet.

For langt de fleste, der vælger afdragsfrihed, har flekslån. 7 ud af 10, der valgte afdragsfrihed i 4. kvartal, gjorde det med Realkredit Danmarks nye toplån, FlexKort. Det er et lån med en ekstrem høj renterisiko, da renten fastsættes hvert halve år.

Samme tendens ses i Nordea Kredit.

"Når jeg ser på vores nettoudlån det seneste halve år, har vi en kraftig stigning i de fastforrentede lån med afdrag, mens antallet af boligejere med fast forrentede lån uden afdrag falder. Den faldende tendens gør sig også gældende for både F1 lån med og uden afdrag. Vi har altså et lavere udlån i disse låntyper nu end for et halvt år siden. Til gengæld er antallet af boligejere med F3-F5-lån med afdrag lidt stigende, mens F3-F5 lån uden afdrag er kraftigt stigende," siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Næsten 60 pct. af alle boliglån er afdragsfrie.

Læs også