Regeringen arbejder stadig på ny bilafgift

Udfordringen består i en omlægning, der ikke må koste staten indtægter.

I 2013 var Nissan Leaf den mest populære elbil med et salg på 211 biler. I elbilbranchen mener man, at usikkerhed om fremtidig afgiftsfritagelse hæmmer salget. Foto: Nissan

"Der arbejdes på sagen, men vi kan ikke sige noget om indholdet".

Det er i omskrevet form svaret, når man spørger Skatteministeriet, hvor langt regeringen er kommet med den bebudede omlægning af de danske bilafgifter.

Da den nuværende regering tiltrådte i 2011, hed det bl.a. i regeringsgrundlaget, at regeringen ville:

  • Fremsætte forslag til en provenuneutral reform af afgifterne på personbiler, der understøtter ovennævnte. Fritagelsen af elbiler for registreringsafgift forlænges til 2015.
  • Fremlægge en strategi for fremme af energieffektive køretøjer som hybrid plug-in, el-biler mm. som omfatter infrastruktur mm.

Ringe salg af elbiler

Mens de danske bilister så småt er ved at fatte interesse for hybridbilerne, er interessen for elbiler næsten ikke-eksisterende.

I 2013 blev der i Danmark kun solgt 647 elbiler, men Toyota alene solgte 1.062 hybridbiler. Dermed var Toyota stort set enerådende på hybrikmarkedet i Danmark med en markedsandel på 94 pct.

Elbilerne tegnes sig i 2013 kun for 0,3 pct. af det samlede salg af nye personbiler.

Branche ønsker afgiftsforlængelse

Hos bilistorganisationen FDM har man længe efterlyst en omlægning af bilafgifterne, fordi de høje afgifter i Danmark betyder, at den danske bilpark hører til de ældste i Europa.

I elbilbranchen har man ønsket svar på, om afgiftsfritagelsen af elbilerne forlænges. Den nuværende fritagelse gælder til og med udgangen af 2015. Men usikkerheden om, hvad der så vil ske, er medvirkende til det lave salg, mener man i branchen.

"På kort sigt er det helt afgørende, at elbilernes fritagelse fra registreringsafgift forlænges, når den udløber med udgangen af 2015," har kommunikationsdirektør Lise Kirkegaard hos elbiloperatøren Clever tidligere udtalt til epn.dk.

Samtidig er der ønsker om, at også hybridbilerne omfattes af en afgiftsfritagelse.

Men det har politikerne ikke tænkt sig at svare på af frygt for, at en forestående omlægning af afgifterne vil gå ud over bilsalget, så staten mister indtægter.

Økonomien skal hænge sammen

I et svar fra Skatteministeriet hedder det:

"Det er regeringens ambition at gennemføre en provenuneutral omlægning af afgifterne på personbiler. Det er ønsket, at det skal blive mere attraktivt for danskerne at vælge en miljøvenlig og energirigtig bil og dermed bidrage til at understøtte en mere energieffektiv transportsektor og reducere udledningen af drivhusgasser."

Den rigtige vej

Men samtidig giver ministeriet udtryk for, at det er en kompliceret opgave at omlægge bilbeskatningen.

"Det er ikke en enkel opgave at skrue bilafgifterne sammen på en måde, så der kommer flere grønne incitamenter og samtidig sikre, at modellen hænger økonomisk sammen.

Udviklingen i bilparken, både i Danmark og i andre europæiske lande, er de senere år gået den rigtige vej med en løbende udskiftning til stadigt mere brændstoføkonomiske biler.

Regeringen overvejer fortsat forskellige modeller for en afgiftsomlægning og virkningerne på klima og miljø, bilejernes økonomi osv.," skriver Skatteministeriet.

BRANCHENYT
Læs også