Serier

Andelshaver kæmper for at få lov til at blive lejer

Andelskrak: Sag ved skifteretten i København kan få principiel betydning for alle konkurstruede andelsboligforeninger og banker med penge i klemme.

De forsvundne andelskroner
Andelshaver i Klostergården Lars Erik Sebbelov har kastet sig ud i et retligt slagsmål med Nordea. Foto: Mik Eskestad

Andelsboligforeningen Klostergården i København blev taget under konkursbehandling i maj 2011. En andelshaver har indgivet en stævning med påstand om at få lov til at rive sit andelsbevis i stykker og indtræde som almindelig lejer.

Konkurs
Klostergården
  • 69 lejere i Klostergården stiftede i 2007 en andelsboligforening. Foreningen overtog ejendommen for 175 mio. kr.
  • Tre et halvt år senere blev den vurderet til 114 mio. kr. Foreningen blev taget under konkursbehandling i maj 2011.
  • Nordea kæmper for at levere foreningen tilbage til lejerne.
  • I andelslejren har en enkelt andelshaver stævnet foreningen for at få lov til at tilbagelevere sit andelsbevis og blive almindelig lejer. Vinder han, vil samtlige andelshavere kunne skifte status til lejere og slippe med at betale en langt lavere husleje end i dag.

Sagen bliver behandlet i dag ved skifteretten i København.

Advokat Kasper Westberg fra Elmann Advokatpartnerselskab fører sagen for andelshaveren og mener, at den kan få stor principiel betydning.

»Vi mener, at konsekvensen af et konkursdekret må være, at andelshaverne overgår til at blive lejere. Og får vi medhold i denne sag, må det også gælde samtlige fremtidige andelsboligforeninger, som bliver taget under konkursbehandling,« siger Kasper Westberg.

En del af argumentet går ifølge Kasper Westbergs udlægning i stævningen på, at kurator, efter der blev afsagt konkursdekret, ikke har gennemført de i foreningens vedtægter obligatoriske årlige generalforsamlinger. Dermed har andelshaverne ikke længere indflydelse på fastsættelse af boligafgift, valg af revisor, godkendelse af regnskab med mere. Og dermed er andelshaverne igen ifølge Westberg blevet forvandlet til almindelige lejere.

Hverken Klostergårdens långiver, Nordea Bank Danmark, eller andelsboligforeningens kurator ønsker at udtale sig om den konkrete sag, der skal afgøre om andelshaveren kan få lov til at rive sit andelsbevis i stykker og igen blive almindelig lejer. Til gengæld har Nordea Bank Danmarks topchef, Anders Jensen, en helt klar holdning til, hvad den igangværende konkursbehandling af Klostergården skal ende med.

»Vi anerkender fuldt ud, at andelshaverne sidder i en vanskelig situation. Men vi har her at gøre med en andelsboligforening, hvor man sidder med en boligafgift, som man selv har vedtaget. Man har en økonomi, hvor der er sikkerhed for driften i ti år. Vi mener, at foreningen skal tages ud af konkurs og leveres tilbage til andelshaverne,« siger Anders Jensen.

Bliver nødt til at sælge

I Nordea-chefens verden er der kun en vej ud for andelshaverne.

»Det principielle er, at når man har en andelsboligforening med en sammenhængende økonomi, så har andelshaverne en ret til at bebo lejligheden. Men de har også en pligt til at finde en ny andelshaver, hvis de ikke længere ønsker at være medlem af foreningen. Det, vi peger på, er, at det her er muligt at komme ud af foreningen ved at sælge andelen.«

Andelshaveren Lars Erik Sebbelov, der af egen lomme har finansieret en advokat til at lægge arm med Nordea, er af en helt anden holdning.

»Kurator har på egen hånd indgået en renteswap og opsagt et fastforrentet lån. Det har påført foreningen ekstraudgifter på 23,5 mio. kr. her og nu for at få en besparelse på sammenlagt to mio. kr. over ti år. Eneste formål med manøvren er at skabe en periode med overskudsgivende drift, der vil gøre det muligt at ophæve konkursen og tilbagelevere foreningen til andelshaverne,« mener Lars Erik Sebbelov.

Ifølge Sebbelov går foreningen en særdeles usikker fremtid i møde.

»Om 10 år står vi i en situation, hvor foreningen ikke har afdraget en eneste krone af sin gæld. Vi står med en ejendom med et stort vedligeholdelsesefterslæb. Restlejlighederne, der skulle sælges som andelslejligheder, er nedskrevet til en værdi af nul kroner. Og vi har intet loft over de fremtidige rentebetalinger,« siger Sebbelov.

Hos Nordea Danmark har Anders Jensen en anderledes holdning til den situation.

»Når de 10 år er gået, kigger vi på, om økonomien hænger sammen. Og er det ikke tilfældet, så finder vi en løsning,« siger Anders Jensen.

BRANCHENYT
Læs også