Boligejere garderer sig mod rentehop

Frygten for stigende rente afspejler sig nu i valget af boliglån.

Boligejerne søger nu mod sikkerhed i langt større grad end hidtil. Foto: Kim Nielsen/ Polfoto

F1-lånets dage som danskernes favoritlån er talte. Danske boligejere flygter fra lån med stor renterisiko til mere sikre lån. Det viser Realkreditrådets og Realkreditforeningens udlånsstatistik for 4. kvartal.

Behovet for sikkerhed om renten og frygt for at få mere gæld afspejler sig også i selve udlånet. Ved indgangen til 2013 havde realkreditinstitutterne udstedt lån til de danske boligejere for 1.440,6 mia. kr. Ved årets udgang lød det beløb på 1.451,1 mia. kr. Det svarer til et nyudlån på 10,5 mia. kr. i 2013.

Flere forklaringer

"Det er det laveste nyudlån i 18 år. Forklaringen på det skal givetvis findes i flere faktorer, men den lave rente og de store boligprisfald i tiden efter boligboblen spiller givet vis en stor rolle," siger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

Nyudlånet på de 10,5 mia. kr. i 2013 fordeler sig med 7,1 mia. kr. på de fastforrentede lån, med 14 mia. kr. på rentetilpasningslånene og med -10,6 mia. kr. på renteloftslånene.

"Det betyder, at der i nettotal stod ”fastforrentet lån” øverst på lånedokumentet i 7 ud af 10 tilfælde i 2013. I 2012 lå det tal på 2 ud af 10, mens det fastforrentede udlån ligefrem faldt i årene 2007-11. De fastforrentede lån er således igen kommet ind i varmen hos boligejerne," konstaterer Lise Nytoft Bergmann.

Blandt rentetilpasningslånene dækker fremgangen i nyudlånet på de 14 mia. kr. over en tilbagegang på 35 mia. kr. på F1-lån, men en fremgang på 49 mia. kr. på F2-F10-lån. Det er dog i særdeleshed F3-lånene, som trækker på bekostning af F1-lånene.

Højere sikkerhed

"Der er således en klar tendens til, at danskerne vælger lån, som har en højere sikkerhed mod rentestigninger. Enten skal lånet være med fast rente, eller også skal det være et flerårigt rentetilpasningslån.Sådan har det ikke været tidligere, men taget den fortsat meget lave rente og de seneste års bidragsstigninger i betragtning, er der ikke noget overraskende i udviklingen."

Realkredit Danmarks cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig mener, at statistikken tegner et "trist billede," og der har været tale om "et sløvt udlånsår."

"Vi skal tilbage til 1994 for at opleve en mere sløj udvikling på udlånsfronten. Der er flere forklaringer på denne udvikling. Først og fremmest har handelsaktiviteten på boligmarkedet været lav i en historisk kontekst, og forbrugernes appetit på at forbruge og investere i boligen har været nærmest fraværende, hvilket har dæmpet efterspørgslen efter tillægslån," siger Christian Hilligsøe Heinig.

BRANCHENYT
Læs også