Neurosearch går i dvale inden retssag

Neurosearch, der er fuld gang med at afvikle sine aktiviteter, kom ud af 2013 med et overskud efter salg af aktiver.

Foto: NEUROSEARCH

Bundlinjen viste et overskud på 12,4 mio. kr. mod et tab på 275,6 mio. kr. året før. Resultatet før skat af de fortsættende aktiviteter blev et underskud på 4,5 mio. kr., mens selskabets indtægter fra salg af aktiver - primært laboratorieudstyr og kontorinventar - gav en indtægt på 16 mio. kr.

Egenkapitalen opgøres til 88 mio. kr., og de likvide beholdninger udgjorde ved udgangen af 2013 89 mio. kr. - 8 mio. kr. mere end ved udgangen af 2012. Udlodning af udbytte eller en total afvikling af Neurosearch er imidlertid ikke mulig, efter at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet i juli rejste tiltale mod selskabet for påstået kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed. Neurosearch afviser tiltalen i sagen, der indledes i maj...

BRANCHENYT
Læs også