EL klar til opgør med "uacceptable forhold" i svineproduktionen

Sådan vil Enhedslisten forbedre forholdene for grisene.

De danske svineproducenter har alt for længe fokuseret alt for meget på at tjene penge og alt for lidt på dyrevelfærden.

Det mener Enhedslisten, der efterlyser grundlæggende forandringer i svineproduktionen. Det skriver DR Nyheder.

- Der er ikke nogen tvivl om, at svineproduktionen i dag ud fra et dyrevelfærdsmæssigt synspunkt er fuldstændig uforsvarlig, og at der er nogle forhold, som er helt uacceptable, og det må vi selvfølgelig gribe ind overfor, siger Enhedslistens fødevareordfører, Per Clausen til DR Nyheder.

Enhedslisten lancerer derfor en plan, der skal sikre bedre dyrevelfærd i den konventionelle svineproduktion.

- Det, der er vigtigt, er at fokusere på nogle forandringer, der for alvor kan ændre vilkårene for svinene i den tid, de lever, siger Per Clausen.

Halekupering skal koste

Enhedslisten vil blandt mindske brugen af halekupering, der skal undgå, at grisene bider hinanden i halerne. Selvom rutinemæssig halekupering er ulovlig, halekuperes 99 procent af alle grise.

Det skal stoppes ved, at man indfører en afgift per halekuperede svin, der afleveres til slagtning. Samtidig skal svineproducenterne med en dyrlægeerklæring kunne dokumentere, at det er forsøgt undgået.

- Svinene bider hinanden, fordi de er stressede. Derfor bliver man nødt til at løse nogle af de grundlæggende problemer, for eksempel med at svinene har det rodemateriale og det halm, de skal have, siger Per Clausen.

Desuden foreslår Enhedslisten initiativer, der skal forbyde fikseringen af søer for alle nye stalde fra 1. juli 2014, reducere tilfældene af mavesår, nedbringe pattegrisdødelighed, reducere antibiotikaforbruget og forbyde kirurgisk kastration i 2018.

Skal kunne vises frem

Hos organisationen Landbrug og Fødevarer afviser formand Martin Merrild, at svineproduktionen har svigtet dyrevelfærden.

- Vi skal jo selv være glade for vores produktion som landmænd, og vi skal jo også have en produktion, der kan tåle at blive vist frem, og det mener jeg også vi har.

Martin Merrild understreger, at man gerne ville undgå at klippe halen af de små grise, men at man gør det af en årsag.

- Det yderste stykke af grisens hale er ufølsomt, og derfor er der en risiko for, at grisen ikke opdager, at det bliver bidt, og hvis der først er hul, så bider grisene vedholdende, og det er det, vi skal undgå.

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) har allerede varslet, at der inden for få måneder kommer en handlingsplan, der skal gøre op med de velfærdsmæssige problemer i svineproduktionen. - De her indspil, vi får fra Enhedslisten, er rigtig interessante, og jeg deler målsætningen om, at vi skal have forbedret vilkårene i de danske svinestalde.

BRANCHENYT
Læs også