Aaen spørger Sass om billigere flekslån

Enhedslistens finansordfører Frank Aaen vil gerne vide, hvorfor Henrik Sass Larsen tror, at realkreditinstitutterne vil sænke bidragene efter den nye flekslånslov.

Frank Aaen vil have svar på, hvorfor Henrik Sass Larsen tror, at realkreditinstitutterne vil sænke bidragene efter ny flekslånslov. Arkivfoto: Jesper Mortensen

Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen skriver i sit lovforslag om flekslån, at det må forventes, at realkreditinstitutterne sænker bidragssatserne på de korte rentetilpasningslån. Det vil Enhedslistens finansordfører Frank Aaen gerne lige have uddybet.

Han har stillet fire nye spørgsmål til ministeren forud for 2. behandling af lovforslaget, og de af spørgsmålene handler om bidragssatserne.

"I lovforslaget forudsættes, at den forøgede udgift som låntagerne får i form af en rentestigning kompenseres, idet ministeren forventer at realkreditinstitutionerne vil sænke bidragssatserne, når refinansieringsrisikoen mindskes med lovforslaget. Ministeren bedes redegøre for, på hvilket grundlag ministerens bygger sin antagelse om, at bidragene vil falde lige så meget som renten stiger efter den foreslåede ordning," skriver Frank Aaen i sit spørgsmål.

54 spørgsmål

Lovforslaget skal fjerne realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko. Det fremgår af lovforslaget, at realkreditinstitutterne må ventes at sænke bidragssatserne som følge af en mindsket risiko. Da lovforslaget samtidig ventes af gøre de korte lån en anelse dyrere, så ville en sænkelse af bidragssatserne modvirke dette.

Realkreditinstitutterne har blandt andet brugt bidragssatserne til at motivere kunderne over i lån med længereløbende obligationer bagved. Det kan blive svært at flytte kunderne længere ud af rentekurven, hvis man samtidig skal gøre F1-lån billigere.

Også Venstres Preben Bang Henriksen har spurgt ministeren til den ventede bidragsnedsættelse. Han vil, i lighed med Frank Aaen, vide, om ministeren planlægger løbende tilsyn med bidragssatserne.

Frank Aaen spørger videre, hvad ministeren konkret vil gøre for at sikre, at bidragssatserne sænkes.

I alt er der nu stillet 54 spørgsmål til flekslånsloven.

BRANCHENYT
Læs også