Strid om brevtakster fortsætter

FK Distribution og Post Danmark kæmper om reklameomdelingen i Danmark.

FK Distribution mener, at PostDanmark bruger høje brevtakster til at presse priserne på reklameomdeling ned. Det afvises af PostDanmark. Foto: Ole Lind

Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) må endnu en gang i samråd i en verserende strid mellem den private reklamedistributør FK Distribution og Post Danmark.

FK Distribution indgav i december i fjor en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, fordi selskabet mener, at Post Danmark, der er en del af PostNord, opererer med kunstigt lave og ulovlige priser på sin distribution.

Kort fortalt mener det private firma, at Post Danmark bruger forhøjelser i brevtaksterne til at holde priserne nede på reklameomdeling. Det afvises dog af Post Danmark, der omvendt selv har klaget over FK Distribution.

Ministeriet afviser

I en redegørelse fra 10. januar oplyser Transportministeriet, at man mener, at Post Danmark ikke omgår det såkaldte regnskabreglement. Redegørelsen er blevet udarbejdet på baggrund af et samråd i december. På samrådet blev der rejst tvivl om, hvorvidt regnskabsreglementet for Post Danmark er i overensstemmelse med EU's postdirektiv.

Hos FK Distribution mener den administrerende direktør, Mads D. Andersen, at der er ændret på regnskabsreglementet, så Post Danmark kan lægge flere omkostninger over på brevene.

Samtidig undrer han sig over, at et A-brev i Danmark koster 9 kr., mens det koster 6 kr. i Sverige.

Påstand: Færre omdelinger

Samtidig henviser han til, at man med forslaget til ændringer i postloven reelt kun vil kunne modtage post to gange om ugen i Danmark.

"Postmængden er voldsomt faldende, så man vil reelt kun kunne få post to gange om ugen. Det er enten mandag eller tirsdag og fredag eller lørdag. Post Danmark vil ikke uddele A-breve til private om mandagen, med mindre der er tale om et såkaldt mandagsbrev. Det vil koste 50 kr. at få det bragt ud. Det er en måde til at slippe for mandagsuddeling, forklarer Mads D. Andersen.

"Som postmand kan jeg godt se, at der er fornuft i det. Men problemet er, at Post Danmark bruger de høje priser på brevene til at presse priserne på reklameomdeling ned," tilføjer han.

Post Danmark: Sludder

Det afvises dog af Post Danmark med henvisning til, at sagen ikke er færdigbehandlet af politikerne.

"Som sagen er nu, uddeler vi breve seks dage om ugen, og A-breve uddeles også om mandagen. Det koster ikke 50 kr, men 9 kr.

Prisforskellen mellem Danmark og Sverige skyldes, at der bl.a. er tale om forskellige vægtklasser. Eksempelvis koster et brev på 50 gram 12 kr. i Sverige. I Danmark koster det 9 kr. Så tallene fra Mads D. Andersen er faktuelt forkerte," oplyser Post Danmark.

Venstre ønsker svar

Samrådet afvikles torsdag, og det er Hans Christian Schmidt (V), der har bedt transportministeren om dels at redegøre for en Højesteretsdom fra 2013 og dels redegøre for regnskabsreglementet.

Hans Christian Schmidt understreger, at han for så vidt er ligeglad med striden mellem FK Distribution og Post Danmark. Men han har hidtil ikke kunnet få svar på, om regnskabsreglementet er i overensstemmelse med ændringer i postdirektivet fra 2008.

"I 2008 blev postdirektivet ændret, så udgifterne til postomdeling skulle fordeles på nogle nøgler. Det betyder, at man ikke kan samle alle udgifterne på brevene. Jeg vil bare være sikker på, at vi nu også overholder postdirektivet, så vi ikke senere får problemer med EU-Kommissionen. Striden mellem FK Distribution og Post Danmark må parterne selv klare," siger Hans Christian Nielsen.

Det rette grundlag

"Når jeg har spurgt til sagen, har man henvist til nogle tidligere afgørelser fra 2004 og en tysk afgørelse fra 2001, men hvordan kan de havde indflydelse på noget, der er sket senere. Det er det, jeg vil have ministeren til at forklare mig, for jeg forstår det ikke," tilføjer han.

"Som politiker skal jeg være med til at stemme for porteforhøjelser, og derfor er det da naturligt, at vi får alle oplysninger, så vi kan tage stilling på det rigtige grundlag.

Post Danmark er en del af PostNord, og så kan man jo undre sig over, at et A-brev i Danmark koster 9 kr., mens det i Sverige kun koster 6 kr. Det er da under den samme hat," forklarer Hans Christian Schmidt.

Post Danmark: Manipulation

Hos Post Danmark ønsker man ikke at forholde sig til til politiske spil, og hvad der sker på samrådet.

Men i en kronik i dagbladet Børsen gav kommunikationschef Morten O. Nielsen mandag udtryk for, at organisationen overholder alle regler, og at det snarere er FK Distribution, der i kraft af lobbyarbejde ønsker at få de adresseløse forsendelser for sig selv.

I kronikken henviser Morten O. Nielsen til, at klager som FK Distribution rettede mod PostDanmark tilbage i 2004 blev endeligt afvist af Højesteret i 2013.

Samtidig skriver Morten O. Nielsen, at FK Distributions påstande er lodret forkerte.

"Der er tale om manipulation fra en virksomhed, der gerne vil have et marked for sig selv," skriver Morten O. Nielsen.

Læs også