Landbrugselever står i praktikpladser til halsen

Praktik: Modsat andre erhvervsuddannelser er der ingen praktik-panik på landbrugsskolerne, der pløjer praktikpladser op i stor stil. Traditioner og skolernes tætte tilknytning til erhvervet er forklaringen, lyder det fra landbrugsskolerne.

De to 17-årige landbrugselever, Kristian Larsen (t.h.) og Daniel Vejs, går i stalden på det kvægbrug, hvor de er i praktik. Begge drømmer om en dag at blive selvstændige landmænd med egen besætning. Foto: Michael Hansen

Fremtidens landmænd har ingen problemer med at finde et praktiksted, hvor de kan pløje marken, fodre svinene eller malke køerne. Modsat andre erhvervsuddannelser er snakken om manglende praktikpladser ikke et tema på landbrugsskolerne, som i et tæt samarbejde med de lokale landmænd finder praktikpladser til alle elever. Og det er på trods af en fordobling af optaget på landbrugsuddannelsen siden 2007...

Hvis du allerede har adgang
BRANCHENYT
Læs også