20 år om at fragte 700 tons guld

Tysk præcision er kommet til kort i en sag om usædvanlig transport.

Den langsommelige proces med at få Tysklands guld hjem har givet anledning til spekulationer om omfanget af guld i USA's reserve, Fort Knox. Foto: Barry Thumma/AP

Den tyske Bundesbank meddelte sidste år, at den vil hente 700 tons af sit eget guld hjem fra Paris og New York.

Men centralbanken er bagud med tidsplanen, da kun 37 tons er ankommet til Frankfurt, indrømmer centralbankdirektør, Jens Weidmann, ifølge Financial Times.

Den oprindelige tidsfrist lød på syv år frem til 2020, men med det nuværende tempo vil det tage 20 år, skriver Financial Times.

Det har sat spekulationer i gang, om hvorvidt den amerikanske regering nu også ligger inde med så meget guld i deres såkaldte ”Fort Knox”, da regeringen ikke vil tillade revisorer at gennemgå beholdningen.

Den samlede mængde guld Tyskland henter hjem, svarer til 260 mio. ounce. Et troy ounce koster i dag ca. 1.270 dollar, svarende til knap 7.000 kr.

Smykker som opsparring

Udbuddet af tilgængelig guld, som ikke ejes af verdens nationalbanker, stammer hovedsageligt fra udvinding af nyt guld via minedrift. Guldet efterspørges typisk til smykker, industrielt brug eller som et finansielt aktiv. Mere end halvdelen af den samlede efterspørgsel kommer fra smykkeproducenter.

Det kan til dels skyldes, at Indien og Kina ofte anvender smykker som opsparing.

Til industrielt brug anvendes guld også men hovedsageligt i elektronikindustrien, og siden 2003, hvor guld blev optaget på råvarebørsen Comex i New York, er guldet heftigt blevet brugt, som finansielt aktiv ved såkaldte derivatkontrakter.

Omtumlede forhold for dansk guld

Den danske nationalbank ejer 67 ton guld, fordelt i guldbarrer, som vejer 12,5 kilo i gennemsnit.

I halvåret op til den danske besættelse 9. april 1940 blev Nationalbankens guld i al hemmelighed transporteret fra København til USA. Guldet kom senere hjem til Danmark, men er flyttet til udlandet igen grundet frygten for den kolde krig.

I dag befinder størstedelen af Nationalbankens guld sig i et depot i Bank of England i London, oplyser Nationalbanken.

Læs også