Snart kan du se om kødet nu også er dansk

Fra december skal stort set alt kød mærkes med, hvilket land det kommer fra.

Fra den 13. december skulle det blive nemmere for forbrugere at gennemskue varedeklarationer, da nye EU-regler indtræder fra det tidspunkt.  Arkivfoto: Jacob Ehrbahn

Er svinekødet i køledisken dansk? Eller hvor stammer kødet egentlig fra?

"Det bliver svært at markedsføre sig med, at varen er dansk, hvis ikke ingredienserne er det. Hvis en ingrediens udgør mere end 50 pct. af varen, så skal man skrive, hvor det er fra,"

Karsten Kramer Vig, Konsulent ved Teknologisk Institut
Det spørgsmål kan være svært at få svar på i dag ved at kigge på en varedeklaration.

Men det bliver der lavet om på, når nye mærkningsregler fra EU træder i kraft den 13. december.

Små skridt i den rigtige retning

I dag er det regler for, at oksekød skal mærkes med oprindelsesland, og disse regler indføres altså også på fersk kød fra svin, får, ged og fjerkræ.

Og med de nye regler bliver det også nemmere for forbrugere at se, om det danske marcipanbrød virkelig er dansk, og hvornår den frosne and egentlig blev frosset ned.

EU-reglerne blev vedtaget for et par år siden og gav virksomheder en overgangsperiode på tre år til at ændre deres varedeklarationer, så de dermed lever op til de nye krav. Og samtidig fik virksomhederne helt indtil 2016, før de skal have ændret deres næringsdeklarationer som også indgå i de regler.

Og den 13. december slutter overgangsperioden.

Reglerne ligner til forveksling i høj grad de nuværende danske regler, men der er alligevel væsentlige ændringer. Det gælder blandt andet reglen om mærkningen af det frosne kød.

Og ændringerne er små skridt i den rigtige retning, mener Karsten Kramer Vig, der er konsulent ved Teknologisk Institut og rådgiver virksomheder om de nye mærkningsregler.

Bedre gennemskuelighed for forbrugerne

"De nye regler vil gøre det mere gennemskueligt for forbrugerne. Det bliver ikke fuldstændig anderledes, men det er helt klart små skridt i den rigtige retning.

Man kan selvfølgelig sige, at der er mange ting ved mærkning, som stadigvæk er sværere at forstå, men at man fjerner EU-landenes egne regler og gør det ensrettet, vil uden tvivl gøre det lettere for forbrugerne," siger Karsten Kramer Vig.

I dag kan det være svært for forbrugerne at gennemskue, hvor varer kommer fra, men ifølge Karsten Kramer Vig bliver det lettere til december.

"De nye regler betyder, at alt næsten alt kød skal mærkes med oprindelsesland.

Og derudover bliver det også svært at markedsføre sig med, at varen er dansk, hvis ikke ingredienserne er det. Hvis en ingrediens udgør mere end 50 pct. af varen, så skal man skrive, hvor det er fra," siger han.

Fordel for mindre virksomheder

Derudover vil mindre virksomheder få gavn af de nye regler.

"Når mindre virksomheder eksempelvis køber produkter fra Grækenland, så skal produkterne jo mærkes om, når de skal sælges i Danmark, da reglerne er anderledes i Grækenland. Men det kan man undgå, når man får ens mærkningsregler," siger han.

Derved vil de mindre virksomheder kunne skære en omkostning fra.

Hvorimod det bliver ekstra arbejde for de store producenter, hvor flere forskellige varedeklarationer skal laves om, forklarer Karsten Kramer Vig.

Flere virksomheder kommer i klemme

Selvom virksomhederne har haft en periode på tre år til at ændre deres varedeklarationer, så tror Karsten Kramer Vig alligevel, at flere virksomheder ikke når det til deadlinen.

"Det er svært at sige helt præcist, hvor mange der ikke når det. Men det er mit indtryk, at der er rigtig mange firmaer, der har langt igen, fordi de simpelthen først er kommet i gang nu," siger han.

Det er kun reglerne for varedeklarationen, der bliver obligatoriske til december, men virksomheder kan alligevel komme i klemme med næringsdeklarationerne.

"Hvis man på nuværende tidspunkt har en næringsdeklaration på sit produkt, så skal man bruge de nye regler fra december 2014.

Reglerne er jo ikke obligatoriske, men jeg tror ikke på, at der er ret mange producenter, der begynder at pille næringsdeklarationen af nu. Derfor betyder det, at alle de producenter skal til at lave det om til december. Rigtig mange virksomheder er først kommet i gang nu her, og så er det svært at ændre så mange vare- og næringsdeklarationer," siger han.

Læs også