Ny iltrobot vil give stor millionbesparelse

En iltrobot til behandling af KOL-patienter, der er udviklet i et OPI-samarbejde, vil årligt kunne reducere sundhedsudgifterne i Danmark med et større tocifret millionbeløb. Ambitionen er at eksportere løsningen til både USA og resten af Europa, lyder det.

Foto: Jan Dagø

Med udgangspunkt i Danmarks nuværende 400.000 KOL-patienter opstod der pludselig en god idé. På Hvidovre Hospital havde man længe været opmærksom på den problemstilling, der ligger i, at KOL-patienters iltmætning hverken må ligge på et for lavt eller et for højt niveau.

Kræver mange ressourcer

Intervallet for den optimale iltmætning er ganske snævert, hvilket betyder, at sygeplejersker skal bruge forholdsvis lang tid på hele tiden at kontrollere og regulere patienternes iltmætning. Samtidig er behandlingen i dag langt fra optimal, fordi det er vanskeligt manuelt at sørge for, at patienternes iltmætning er på det rigtige niveau.

Kort sagt er sygdommen ganske dyr for samfundet, og behandlingen kan samtidig blive bedre. Den kombination inspirerede folk på Hvidovre Hospital, og nu er man pludselig gået fra idé til handling og er ganske tæt på at etablere en decideret selskabskonstruktion.

Automatiserer

Produktet er en såkaldt iltrobot med navnet O2Matic, som automatiserer ilttilførslen til indlagte lungepatienter og derved er i stand til at spare sygeplejeressourcer og forkorte indlæggelsestiden. På nuværende tidspunkt er O2Matic en computer koblet sammen med noget hardware, men inden for kort tid vil man integrere løsningen til ét samlet produkt. I praksis fungerer O2Matic ved, at patienten har en lille bluetooth-enhed siddende på sig, og den sender så løbende informationer op til O2Matic, som derefter regulerer ilten.

”Vi har taget udgangspunkt i KOL, fordi det er så stor en sygdom, men også fordi vi har et meget specifikt problem med, at patienter hverken må ligge for lavt eller for højt i forhold til iltmætning. Derfor synes vi, det er oplagt,” siger Eivind Frausing Hansen, specialeansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, i et interview med MedWatch.

Patienter tæt på

I dag har man allerede såkaldt ’Proof of Concept’ – altså viden om, at produktet rent faktisk virker. Det betyder, at man igennem tests på DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) har kunnet se, at robotten kan skrue op og ned for iltmætningen på en tilfredsstillende måde samtidig med, at den er i stand til at alarmere, som den skal. Det skal man nu til at dokumentere yderligere.

”Det næste, vi skal, er, at vi skal have en egentlig patienttest. I løbet af 2014 skal vi have lavet 10 fuldt funktionelle prototyper, som er identisk med den endelige model. I 2015 vil vi, formentlig i et ph.d.-forløb, få den testet i et kontrolleret design, hvor vi har patienter i forskellige kategorier og på forskellige afdelinger, hvor nogle vil ligge med O2Matic og andre vil blive reguleret på vanlig vis. Vi skal have dokumentation for, at vi har en dominant teknologi, der både er bedre og billigere end den nuværende,” siger Eivind Frausing Hansen. Han uddyber:

”Hele den kommercielle udrulning kommer i bedste fald i 2015 og i hvert fald i starten af 2016. På nuværende tidspunkt har vi ikke finansieringen af hverken testforløbet eller udviklingen af de 10 prototyper, og det er så dér, hvor vi har ansøgt om 7,5 mio. kr. hos Markedsmodningsfonden,”

Hvornår forventer I at få svar på det?

”Vi ansøgte her i januar, så vi forventer at have et svar til april,” siger Eivind Frausing Hansen.

Selskabskonstruktion på vej

Eivind Frausing Hansen fortæller samtidig, at han er meget tilfreds med, at Region Hovedstaden valgte at støtte projektet via OPI-puljen (Offentlig-Privat-Innvoation). For man var tidligt i forløbet sikker på, at teknologien ville virke, men man havde ikke de økonomiske ressourcer til at realisere den. Men et tilskud på 750.000 kr. fra regionens OPI-pulje har gjort, at udviklingen af O2Matic tog fart.

Hvor mange penge vil det her egentlig kunne spare det danske sundhedsvæsen for?

”Vi har et konservativt estimat, som er behæftet med en vis usikkerhed. Det er ikke voldsomme besparelser, men det centrale er, at det både er bedre og billigere behandling. Vi vurderer, at vi kan spare 37,5 mio. kr. på landsplan udelukkende på de direkte hospitalsrelaterede omkostninger. Selvom det jo ikke er milliarder, så er det penge, vi kan spare hvert år – og vel at mærke kun inden for behandling af KOL-patienter,” siger Eivind Frausing Hansen.

Hvor stort er det kommercielle potentiale, hvis I kommer ud over landets grænser?

”Som tommelfingerregel kan man gange med 1.000, men det her udstyr kommer jo ikke ud til de steder, hvor en sygeplejerske får 8 kr. i timen, så det vil være Europa og USA, vi kan forholde os til. Så vi kan vel gange med ca. 100,” siger han.

Hvem ejer egentlig det her?

”Det er uafklaret. På nuværende tidspunkt ejer Region Hovedstaden halvdelen, og Pactor (management og IT-konsulentfirma, red.) ejer den andel halvdel af de rettigheder, der er opstået. Men vi skal jo have lavet en selskabskonstruktion, hvor der måske er investorer, der får nogle rettigheder. Det kommer lidt an på, hvordan kapitalindskydelsen kommer til at være i det selskab, vi etablerer, men det offentlige kommer i hvert fald til at have en ejerandel,” lyder den afsluttende vurdering fra Eivind Frausing Hansen.

Læs også