Hedgefond: »Vi vil gerne have uro på de finansielle markeder«

Mens den ene hedgefond efter den anden har drejet nøglen om, leverer få danske hedgefonde historisk gode afkast på obligationer.

Michael Petry, porteføljeforvalter i Danske Invest, har skabt høje afkast i den hedgefond, hvor han er chef. Forrest Michael Petry sammen med de to medarbejdere Tom Rosenkrans og Carsten Cilieborg (tv). Foto: Mik Eskestad

Internationale hedgefonde har været skydeskive for mange frustrationer siden finanskrisen. Herhjemme måtte ATP lukke og slukke for sin satsning i hedgefonden Alpha i 2010, fordi finanskrisen satte en prop i afkastet.

I samme hektiske periode har et team på fire mand i Danske Invest genereret et akkumuleret afkast på 237 pct. fra et kontor i Lyngby. Og opskriften ser umiddelbart ud til at være magen til den, der har givet andre investorer og hedgefonde mavekatar og sure opstød...

Læs også