Generationsskifte

Et nyt bindende svar fra Skatterådet begrænser muligheden for skattefri generationsskifter af virksomheder i virksomhedsordningen.

Foto: Colourbox

Virksomhed med udlejning af fast ejendom drives typisk i enten selskabsform eller ved at bruge virksomhedsordningen. Virksomhedsordningen giver mulighed for, at en personligt ejet virksomhed beskattes på en måde, der minder om beskatningen af anpartsselskaber og aktieselskaber. Dermed beskattes indkomst med en foreløbig skat på 25 pct. og med en yderligere beskatning, når det opsparede overskud hæves.

Under visse betingelser er det muligt at gennemføre et generationsskifte af både selskaber og personligt ejede virksomheder uden beskatning. Betingelserne indebærer, at køberen af virksomheden eller selskabet skal overtage sælgers pligt til at betale skat. På den måde udskydes beskatningen af fortjenesten, hvilket er med til at sikre, at virksomhedens likviditet ikke belastes ved generationsskiftet...

Læs også