Minister klar med hjælpende hånd til udsatte

Sundhedsministeren er positiv over for apoteker-forslag eller andre måder, der gør det nemmere for økonomiske svage borgere at få den nødvendige medicin.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF). Arkivfoto: Daniel Hjorth

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) undersøger nu, hvordan tilskudssystemet for medicin kan ændres, så det bliver nemmere at håndtere for økonomisk svage borgere i Danmark. Hun kan godt lide et nyt udspil fra Danmarks Apotekerforening.

Det skriver ministeren i et svar til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg.

Heri fremhæver hun, at vi grundlæggende har et godt medicintilskudssystem, ”der sikrer, at borgere med størst behov for medicin får det største tilskud fra det offentlige og mulighed for udjævning af udgifter over året".

”Men vi skal som politikere til enhver tid være åbne over for, om vores velfærdsydelser og ”systemer” kan indrettes på bedre måder. Umiddelbart er jeg tiltalt af det forslag, som Danmarks Apotekerforening kommer med.

Derfor har jeg bedt mine embedsmænd om at se nærmere på modellen og samtidig overveje øvrige muligheder for at imødekomme de borgergrupper, som Apotekerforeningen nævner,” skriver ministeren.

Svært at håndtere for nogle

MedWatch beskrev for nylig, hvordan de nuværende regler sikrer, at de, der bruger mest medicin, også får den største andel af udgifterne dækket af tilskud. Tilskuddet stiger nemlig, jo mere medicin man køber. Først på tilskudsåret skal man selv betale hele udgiften til medicin. Og sidst på tilskudsåret dækker medicintilskuddet en større del af udgiften.

Men det kan være svært for den enkelte at gennemskue systemet og den store stigning i egenbetalingen, mener Apotekerforeningen, der har fremsat et nyt forslag: For at mindske de voldsomme udsving i patienternes egenbetaling ved de nugældende regler bør medicintilskuddet udjævnes. Forslaget er udgiftsneutralt; men sikrer en mere jævn udgiftsfordeling.

Megafon-meningsmålinger har vist, at arbejdsløse og førtidspensionister uden så mange penge på lommen får mange danskere til at spare på udgifterne til medicin. Således har en tredjedel måttet vente med at hente deres medicin, fordi de ikke havde pengene, ligesom hver tiende arbejdsløs og førtidspensionist helt har undladt at tage sin receptmedicin, fordi de ikke havde råd til at købe den.

Store udsving i medicintilskud mellem 0 procent og op til 100 procent i løbet af et tilskudsår kan være en del af forklaringen, mener Apotekerforeningen.

Apotekerformand tilfreds

”Jeg er rigtig glad for, at sundhedsminister Astrid Krag bakker op om at tage hånd om de borgere, som fravælger medicin, fordi de ikke har råd til den. Det kan få alvorlige konsekvenser, hvis man udskyder eller helt lader være med at tage sin medicin. Derfor er det meget vigtigt, at vi får fat i denne gruppe af patienter,” siger Niels Kristensen, formand i Danmarks Apotekerforening.

Industri bakker op

Forslaget fra Apotekerforeningen har også fået opbakning fra Lægemiddelindustriforeningen (Lif), hvis viceadm. direktør Henrik Vestergaard over for MedWatch også peger på, at industriens ”bekymring er, at systemet med den enormt store egenbetaling afholder nogle mennesker fra at tage deres medicin.”

Politisk har forslaget også vundet gehør – i hvert fald et stykke ad vejen. Venstre er parat til at drøfte en ændring af det nuværende medicin-tilskudssystem og rette op på eventuelle skævheder i forhold til patienterne, påpeger partiets sundhedspolitiske ordfører Sophie Løhde. Det er efter ønske fra hende, at sundhedsudvalget har stillet spørgsmål til ministeren.

Også sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti har sagt, at der er behov for at se på ordningen.

Læs også