Rekordeksport af levende grise

Danske landmænd eksporterede over 10 mio. levende grise i 2013. Især de unge landmænd satser på eksport.

Danske landmænd sender i gennemsnit 27.940 smågrise ud af landet hvert døgn. Foto: Charlotte De La Fuente

Eksporten af levende grise har det seneste år sat rekord. I 2013 eksporterede de danske landmænd 10,04 mio. levende grise svarende til en gennemsnitlig eksport på 27.490 grise i døgnet. Det fremgår af nye opgørelser fra brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer, L&F.

Den stigende eksport af levende smågrise medfører en svagt faldende produktion af slagtesvin i Danmark. Mens de små slagterier klarer sig fint, rammer hele faldet branchens gigant, Danish Crown, som været tvunget til at lukke flere slagterier...

Læs også