Ny stor sparerunde i Nordea

Krisens længde og omfang kommer bag på Nordea, der fremrykker og udvider spareprogram.

Det afslører den nordiske storbanks årsregnskab, der netop er blevet offentliggjort.

Banken forventer, at den økonomiske vækst og renterne vil holde sig på et lavt niveau i en længere periode, og at låneefterspørgslen samt kundeaktiviteterne bliver lavere, end hvad Nordea antog sidste år.

"Vi fremrykker og udvider derfor vores initiativer til øget omkostningseffektivitet," skriver banken i en kommentar, der fortsætter:

"Det vil gøre det muligt for os at tilpasse kapaciteten til det lavere aktivitetsniveau og fastholde vores position som en stærk bank."

I årsregnskabet for 2012 lancerede Nordea spareinitiativer for i alt 3,4 mia. kr. i perioden fra 2013 til 2015. Det sparekrav øges nu til 6,7 mia. kr. Heraf er de 1,6 mia. kr. allerede nået.

Her skal pengene hentes

  • Aktivitetsrelaterede omkostninger skal nedbringes.
  • Distributionen (filialer og afdelinger) skal tilpasses den ændrede kundeadfærd.
  • Effektiviteten på produkt- og it-området skal øges.
  • Processer skal optimeres og omkostninger i centrale funktioner skal reduceres, herunder via et lavere internt serviceniveau.

Nordea oplyser, at man vil afsløre flere af spareplanens detaljer, herunder omfanget af omstruktureringsomkostningerne, senere på året.

Sådan gik 2013

Kigger man på udviklingen i 2013, viser den et ordinært resultat på godt 30 mia. kr., svarende til en lille fremgang på 2 pct. De samlede driftsindtægter faldt med 1 pct. og endte på godt 41 mia. kr.

Kernekapitalprocenten steg til 14,9 fra 13,1 pct. og i løbet af det forgangne år formåede man at holde omkostningerne i ro, så omkostningsprocenten holdt sig på uændrede 51 pct. Egenkapitalforretningen faldt 0,6 pct. point til 11,0 pct.

Nedskrivninger på udlån faldt 17 pct.

"2013 var endnu et år præget af lav vækst, og renterne faldt til rekordlave niveauer. Under disse betingelser har vi leveret et stabilt indtægtsniveau og oplevet en fortsat tilgang af relationskunder," lyder det i en kommentar fra koncernchef Christian Clausen.

Han noterer sig i øvrigt, at banken nu i 13 kvartaler i træk har holdt omkostningsniveauet i ro.

Året i Danmark

I løbet af 2013 fik Nordea i Danmark 30.500 nye fordel+- og premiumkunder. Salget til privatkunderne steg og markedsandelen blev, ifølge banken, øget.

Også mængden af nye erhvervskunder overgik udviklingen i 2012, men banken noterer sig, at konkurrencen også på dette område er hård.

Personaleudgifterne i Danmark blev reduceret med 3 pct. til 2,2 mia. kr. Mod slutningen af 2013 var der 4 pct. færre medarbejdere i forhold til samme tidspunkt i 2012.

Tabel: Nordea 2013

Mio. euro

2013

2012

Nettorenteindtægter

5.525

5.563

Driftsindtægter i alt

9.891

9.998

Resultat før nedskrivninger

4.851

4.934

Nedskrivninger på udlån, netto

-735

-895

Ordinært resultat

4.116

4.039

Egenkapitalforrentning, pct.

11,0

11,6

Læs også