Optimisme i muslingeindustrien efter blåstempling

Muslingeindustrien er klar til at investere mere i fremtiden efter grønt lys fra EU til at skrabe muslinger i Limfjordens beskyttede områder.

EU har godkendt muslingefiskeriet i Limfjorden. Foto: Colourbox

- Vi har været tilbageholdende med at investere, fordi vi var usikre på fremtiden for muslingefiskeriet i Limfjorden, siger direktør Søren Mattesen fra virksomheden Vilsund Blue i Nykøbing til DR Midt & Vest.

- Nu har vi fået større sikkerhed for vores råvareforsyning. Vi får 90 procent af vores muslinger fra Limfjorden. Så beslutningen fra EU giver bestemt mod på at investere i fremtiden, siger direktøren for Vilsund Blue til radioen.

Det vakte også begejstring hos både fiskerne og fødevareministeren, da EU-kommissionen for få dage siden blåstemplede det danske muslingefiskeri.

Det skete, da kommissionen afviste en mangeårig klage fra Danmarks Naturfredningsforening over muslingeskrabet i de beskyttede Natura 2000-områder i Limfjorden og Lillebælt.

Til gengæld er der stor utilfredshed med EU hos flere miljøorganisationer.

Biolog Christina Abel fra organisationen Oceana mener, at kommissionen med sin beslutning udvander selve begrebet bæredygtighed:

- Det er forkert og forvirrende for forbrugerne, at muslingefiskeriet i Limfjorden godkendes som bæredygtigt. Det er stadig sådan, at muslingerne skrabes op fra bunden af fjorden, og det forstyrrer det øvrige dyreliv. Det bør ikke kunne finde sted i områder, som er specielt udpeget for at beskytte natur og dyreliv, siger biologen til DR Midt & Vest.

Læs også