Flere store olieudslip fra skibe i 2013

Der bliver generelt færre store olieudslip fra tankskibe rundt omkring i verden. Bare ikke i 2013.

Gerald Herbert

Generelt set skal man heldigvis flere år tilbage for at finde eksempler på oliekatastrofer fra store tankskibe, der har forurenet både havet og kyststrækninger. Det seneste, som mange stadig husker, var da Prestige ganske enkelt knækkede midt over i havet ud for Galicien i november 2002, og 63.000 tons af skibets last på i alt 77.000 tons forsvandt ud i havet. En stor del endte på kysterne i Nordspanien, og et langt retsligt efterspil blev en af følgerne, udover ødelæggelserne på kystsstrækningen.

Den seneste statistik på området viser dog, at antallet af store olieudslip fra tankskibe i 2013 er steget en smule sammenlignet med de 2012 og 2011, mens den generelle tendens med færre udslip er bevaret. Det viser tal fra interesseorganisationen International Tanker Owners Pollution Federation (ITOPF).

Tre store ulykker med olieudslip på 700 ton eller mere blev en del af statistikken i 2013. Et olieudslip stod dog for den største mængde. I oktober sidste år kæntrede skibet MT YONG WIN 3 og sank og spildte omkring 5.000 ton dieselolie ud i havet. To andre ulykker resulterede i et olieudslip på omkring 1.000 ton råolie og 800 ton bitumen fra hvert skib.

Fra 2010 til og med 2013 har der været 28 olieudslip på syv ton og derover, hvilket har resulteret i 22.000 ton oliespild. 90 pct. af olien stammede fra otte ulykker, skriver organisationen.

Læs også