Kvaliteten af dansk mælk i top

Det skyldes bedre trivsel og mindre sygdom i de danske kvægbesætninger.

Foto: Miriam Dalsgaard

Yverne hos både økologiske og konventionelle danske malkekøer har aldrig været sundere.

De nyeste tal fra Videncentret for Landbrug viser, at det såkaldte tankcelletal i de danske kvægbesætninger aldrig før har været så lavt, som det er i dag. Tankcelletallet er et udtryk for hvor mange af køerne, der lider af bakterieinfektioner i yverne.

Teamleder i kvægsektionen hos Videncentret for Landbrug, Iben Strøm, er begejstret over tallene.

"Vi har et stort fokus på at infomere og rådgive mælkeproducenterne om, hvordan de får den bedste mælk ud af køerne. Derfor er det glædeligt, at vi har nået vores mål om at få tankcelletallet i kvægbesætningerne ned på et historisk lavt niveau", siger Iben Strøm til netmediet Foodculture.dk.

Lave celletal giver højere mælkepris

I 2003 hævede mejerierne betalingen for mælken, hvis celletallet lå under 200.000 celler per milliliter.

Og i 2008 begyndte mejerierne så at måle celletallet ved her eneste mælkeleverance, hvor det førhen skete en gang om ugen. Seniorrådgiver Torben Werner Bennedsgaard fra Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab mener, at dét har været en afgørende faktor for, at køernes yvere er så sunde, som det er tilfældet.

"For den enkelte landmand giver en sund besætning med et lavt tankcelletal også en højere og bedre ydelse i mælkeproduktionen. Samtidig får mejerierne også nemmere ved at arbejde med mælken. Det er jo et vigtigt incitament til at holde celletallet nede", pointerer Torben Werner Bennedsgaard over for Foodculture.dk.

Mejerierne begejstrede

På Them Mejeri, der er kendt for sin produktion af ost, er direktør Alette Algreen-Ussing glad for den positive udvikling af den danske mælkekvalitet.

"Det er da absolut positivt, at kvaliteten er så høj, som den er. Det er meget vigtigt for Them. Vi ville ikke kunne producere vores lagrede oste, hvis ikke mælkekvaliteten var i top", siger Alette Algreen-Ussing.

Også i Arla Foods, der er Nordeuropas største mejerikoncern, vækker de nye tal begejstring.

"Det betyder jo rigtig meget imagemæssigt for vores virksomhed, at vi får et så rent produkt fra landmændene. Ikke mindst i forhold til vores eksportmarkeder har det kæmpe betydning, at vi har en så høj mælkekvalitet, som det er tilfældet", siger kvalitetsingeniør Jesper Bo Petersen i Arla Foods.

Lavere forbrug af antibiotika

Det lave celletal har også den sidegevinst, at forbruget af antibiotika i malkekvægbesætningerne er faldet. Videncentret for Landbrug havde en målsætning om at reducere antallet af antibiotika-behandlinger for yverbetændelse med 10 procent.

Tallene for år 2013 viser, at der er sket et fald i antallet af antibiotika-behandlinger på mere end 20 procent siden år 2008.

BRANCHENYT
Læs også