Værsgo bankkunder: Her er 18 nye gebyrer

18 nye gebyrer og ændrede priser på 28 eksisterende træder i kraft den 1. maj i Østjydsk Bank.

Foto: Jakob Lerche

Kunderne i Østjydsk Bank bliver fra den 1. maj i år præsenteret for 18 nye gebyrer. Samtidig ændres priserne på 28 eksisterende gebyrer.

Det varsler banken i en annonce i Jyllands-Posten i dag.

”Vi foretager en generel tilpasning af prisbogen,” siger Max Hovedskov, adm. direktør i Østjydsk Bank.

Ifølge bankdirektøren sker tilpasningen, fordi bankens prisbog foruden et par enkelte ændringer ikke har været gennem en generel opdatering siden 2007.

”Det er et spørgsmål om at se på gebyrerne og gøre dem mere nutidige og markedskonforme,” siger han.

”Nogen stiger, nogen falder”

Derfor må bankens kunder i fremtiden indstille sig på, at de bliver pålagt gebyrer ved eksempelvis indløsning af check, ved spærring af kreditkort ved manglende dækning og ved genforhandling af erhvervskreditter og kreditter for private.

Derudover ændres priserne på eksisterende gebyrer på eksempelvis bevilget overtræk for både erhvervs- og privatkunder samt ved brug af betalingskort i et andet pengeinstituts hæveautomat.

Betyder ændringerne højere priser for kunderne?

”Der er nogen af gebyrerne, der bliver sat op, men også nogen, der bliver sat ned. Det er en generel tilpasning, så vi kommer til at ligne resten af markedet,” siger han.

Gebyrer vejer 23 pct.

Østjydsk Banks gebyrer og provisionsindtægter lå ved halvåret 2013 på 33,5 mio. kr. De samlede netto rente og gebyrindtægter var ved samme lejlighed 144 mio. kr.

Det svarer til, at andelen af gebyrer og provisionsindtægter vejer 23,2 pct. af bankens netto rente og gebyrindtægterne.

Allerede i august 2012 sagde daværende direktør Jens Vendelboe, at Østjydsk Bank var 'lidt bagud', når det gjaldt tilpasningen af gebyrstrukturen.

Vendelbo: Tilpasninger på vej flere steder i butikken 

Disse nye gebyrer indføres:

 • Indløsning af check
 • Kopi af kontoudtog til andre modtagere
 • Møntveksling - ikke kunder
 • Kunders indlevering af døgnbokspose med krav om straksoptælling
 • Kunders indlevering af døgnbokspose uden døgnboksaftale
 • Ikke kunders indlevering af døgnbokspose/kontantoptælling i Østjydsk Bank
 • Handel i to depoter - samme kunde
 • PuljePENSION - Administration af Obligationspulje
 • Modelportefølje 250 – administration
 • Formidling – ejendomssalg + gældsovertagelse
 • Erhvervskreditter – genforhandling
 • Kreditter for private – genforhandling
 • Oprettelse og forhøjelse af arbejds- og betalingsgaranti
 • Nedskrivning af arbejds- og betalingsgaranti
 • Spærring af kort ved manglende dækning
 • Kortindsigelse – uberettiget
 • Ekstraordinær budgetændring med udskrivning af nyt budget
 • Periodeopgørelse – manuel

På disse eksisterende gebyrer ændres priserne:

 • Overførsel til andet PI – kunde og ikke kunde (ekspedition)
 • FI/Giro-betaling/check – kunde og ikke kunde (ekspedition)
 • FI-kort kreditor
 • Brevcheck
 • Lønsystem - oprettelse af medarbejder + ændring af medarbejderoplysning + udfyldelse af lønliste
 • Køb og salg af udenlandske obligationer
 • Valuta- og renteswaps
 • Flytning af VP-beholdning i udlandet til andet PI (+udenlandske omkostninger)
 • Pantebrev - aflysning + ekstraordinært afdrag + ekstraordinær indfrielse + udfærdigelse
 • PuljePENSION - Administration af Aktiepulje
 • SEPA betaling – manuel
 • EU-overførsel i EUR – manuel
 • Almindelig overførsel (USD mv.) – manuel
 • Betaling fra udlandet - Dkr. trukket på dansk bank + Dkr. trukket på udenl. bank + europæisk valuta + anden valuta
 • Byggekredit – oprettelse
 • Formidling – realkredit, om- og tilbygning, nybyggeri og køb
 • Stiftelsesprovision og forhøjelse af lån og kreditter
 • Pantsætningsdokument – sekundært
 • Aflysning af pantebrev
 • Kautionserklæring
 • Erhverv - bevilget overtræk
 • Privat – bevilget overtræk 3 måneder: under 10.000 kr. + over 10.000 kr.
 • Tegningsudskrift fra Erhvervs & Selskabsstyrelsen
 • Brug af betalingskort i hæveautomat - andet pengeinstitut
 • Årsgebyr MasterCard Guld - Debet og Kredit
 • Boksleje - hhv. 0 – 10 cm., 10 - 20 cm., 20 - 30 cm., over 30 cm.
 • Boksnøgler – miste 1 boksnøgle + miste 2 boksnøgler (boring)
 • Budgetservice
BRANCHENYT
Læs også