Så kan der hentes en skattelettelse

En enkelt opdatering af forskudsopgørelsen sikrer danskere mindre skattelettelse.

Screendump: skat.dk

Når klokken passerer midnat, og datoen skifter til den 1. februar, er det muligt for danskerne at sikre sig en skattelettelse.

Beskæftigelsesfradraget bliver i 2014 forhøjet med maksimalt 1.200 kr., hvilket svarer til en skattelettelse for sammenlagt 370 kr, når skatten er betalt.

Og det er de penge, som man fra i morgen kan begynde at indkassere i stedet for først at få dem om et år.

Rettes på skat.dk

Det kræver blot, at man tilgår Skat.dk for at generere en ny forskudsopgørelse, og så skulle pengene løbende dukke op i løbet af året.

Eksempelvis er det nok blot at ændre årsindkomsten med en krone for at aktivere Skats regnemaskine.

Gør man ingenting, får man først skattelettelsen i forbindelse med den endelige opgørelse for skatteåret 2014, hvilket vil sige til marts 2015.

Skat retter ikke automatisk

Skattelettelsen er et resultat af dels skattereformen og dels regeringens finanslov for 2014. I forbindelse med finansloven blev det besluttet at fremrykke flere skattelettelser, men lovgivningen var først på plads efter, at forskudsopgørelsen var sendt ud til borgerne. Derfor kræver det altså en opdatering - en ny beregning af forskudsopgørelsen -  hvis lettelsen skal slå igennem i år.

Skat har valgt ikke automatisk at sende nye forskudsopgørelser ud.

Tag pengene nu

Statsautoriseret revisor Søren V. Pedersen fra revisionshuset Beierholm gjorde tidligere på året opmærksom på, at der kun er fordele ved at sikre sig pengene i år.

"Vores anbefaling er helt klart, at du skal opdatere forskudsopgørelsen, så snart du kan. Der er ingen fordel ved at vente, og meningen med skattelettelserne er jo netop at øge danskernes disponible indkomst," forklarede Søren V. Pedersen tidligere på måneden.

Som et led i skattereformen fra 2012 blev det besluttet at hæve beskæftigelsesfradraget fra 23.800 kr. til 25.000 kr. Beløbet stiger i de kommende år, som det fremgår af skemaet herunder.

Udvikling i beskæftigelsesfradraget 2014-2022

Tabel, der viser den hurtigere indfasning af højere beskæftigelsesfradrag:

 

Procent

Maks. kr.

Oprindeligt maks. kr.

 Forskel kr.

2014 7,65 25.000 23.800 1.200
2015 8,05 26.400 25.600 800
2016 8,30 27.200 26.600 600
2017 8,75 28.600 28.000 600
2018 9,50 31.000 31.000 0
2019 10,10 32.900 32.900 0
2020 10,50 34.200 34.200 0
2021 10,60 34.500 34.500 0
2022 10,65 34.800 34.800 0

Kilde: Skat.dk

Ændringerne i beskæftigelsesfradraget er væsentligt større for enlige forsøgere, der kan se frem til en stigning i beskæftigelsesfradraget på maksimalt 9.100 kr.

Topskattegrænse stiger

Foruden beskæftigelsesfradraget er topskattegrænsen også blevet forhøjet i år fra 421.000 kr. til 449.100 kr.

Det betyder, at omkring en halv million danskere i 2014 skal betale topskat. Det er ca. 220.000 færre end i det forgangne år.

Den højere topskattegrænse er indregnet i de eksisterende forskudsopgørelser.

Har man i dag en månedsløn på 40.700 kr., kan man se frem til en samlet skattelettelse på 4.453 kr. i 2014 ifølge beregninger foretaget af Spar Nord.

Læs også