Fordele og ulemper ved swaps

Det kan være risikabelt at indgå en swap-aftale og dyrt at komme ud af den, hvis det går galt. Men har man konjunkturerne med sig, kan aftalen vise sig at være en god forretning.

For andelshaverne i Duegården på Frederiksberg blev en renteswap et dyrt bekendtskab, fordi faldende markedsrenter fik foreningens gæld til at stige dramatisk. Foto: Niels Hougaard

I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten og senest i tv-udsendelsen ”Sikke tømmermænd” den 20. januar 2014. Emnet har endvidere tidligere været behandlet i Spørg om Penge den 27. oktober 2012.

Særligt i relation til andelsforeninger har begrebet swap været omtalt som en negativ faktor, hvor beboere er blevet stavnsbundet til en lejlighed, der er blevet værdiløs som følge af en tyngende swap-aftale, eller hvor en sælger af en andelslejlighed har måttet betale en erstatning til en køber, som følge af at en swap, som andelsboligforeningen havde indgået, ikke var medtaget ved opgørelse af købesummen for lejligheden. Problemerne er opstået, som følge af at swap er et instrument, der kan danne økonomisk værn mod eksempelvis en rentestigning, men som omvendt kan blive en kostbar affære, hvis renten i nævnte eksempel mod forventning i stedet falder...

BRANCHENYT
Læs også