Skjult risiko i investeringsforeninger

Investering: Investeringsforeningernes korte obligationsafdelinger bugner af lange realkreditobligationer. Det giver merafkast lige nu, fordi boligejerne holder igen med at konvertere deres lån, men det øger risikoen i de ellers sikre afdelinger.

Mange investorer bruger investeringsforeningernes afdelinger for superkorte obligationer som en slags bankbog. Men der lurer en risiko, som er ukendt for mange investorer. Stort set alle afdelingerne har en stor andel af lange højtforrentede boligobligationer.

Det gør dem sårbare over for renteudviklingen og boligejernes adfærd...

BRANCHENYT
Læs også