Bedre uddannelse og forældreorlov i industriens overenskomst

Den nye overenskomst for industrien forbedrer uddannelsesmuligheder og ligestiller forældreorlov.

Den nye overenskomst for industrien ligestiller fædre i forbindelse med forældreorlov. Foto: Per Folkver/Polfoto

Dagens overenskomstaftale mellem DI og OC Industri forbedrer som ventet uddannelsesmulighederne for afskedigede medarbejdere.

Medarbejdere, der bliver fyret, får en uges ekstra uddannelse, og derudover bliver anciennitetskravet for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond, sænket fra ni måneder til seks måneder.

Før overenskomstforhandlingerne blev indledt udtalte bl.a. HK Privat, at man netop ville satse på at styrke uddannelsesindsatsen.

"Uddannelse er en af de helt store ting. De politiske ændringer af loven har understreget et behov, der er opstået med krisen," lød det fra næstformand Marianne Vind fra HK Privat.

Det bliver desuden muligt at bruge uddannelsestiden til et større udbud af uddannelse.


Hovedpunkter i forliget
  • Mindstebetalingssatsen, der i dag udgør 108,70 kr., forhøjes pr. 1. marts 2014 med 1,50 kr., pr 1. marts 2015 med 1,65 kr. og pr. 1. marts 2016 med 1,80 kr.
  • Arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8,50 kr. pr. time med virkning fra 1. juli 2014.
  • Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse.
  • Anciennitetskrav for uddannelse, der er støttet af Industriens Kompetenceudviklingsfond, sænkes fra 9 måneder til 6 måneder.
  • Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.

Forældre ligestilles

Forældreorlov med løn bliver forlænget fra 11 til 13 uger, hvor hver forælder har ret til at holde fem uger, mens de resterende tre ugers orlov med løn bliver afholdt af en af forældrene.

Forældre af samme køn sikres desuden lige adgang til forældreorlov.

Derudover bliver loftet for løn under forældreorlov hævet fra 140 til 145 kr.

Bedre pensionsforhold

En traditionel kæphest i ligestillingsdebatten er kvinders pensionsforhold, der lider under de barselsperioder en kvinde tager i løbet af hendes arbejdsliv.

Det bliver der gjort noget ved som følge af den nye overenskomst, da arbejdsgivers bidrag til pension under barselsorlov forhøjes fra 7 kr. pr. time til 8.5 kr. pr. time med virkning fra 1. juli 2014.

DI's adm. direktør stillede sig ved dagens pressemøde tilfreds med, at der bl.a. bliver gjort noget for at forbedre forholdene omkring forældreorlov.

"Det er vigtigt, at overenskomsterne afspejler samfundet og vores medarbejdere. Derfor er det godt, at vi med den nye aftale sikrer, at forældre af samme køn får samme adgang til forældreorlov som alle andre medarbejdere," siger Karsten Dybvad fra Dansk Industri.

Til urafstemning

Den nye overenskomst kommer til at være gældende for 240.000 medarbejdere i omkring 6.000 virksomheder.

Før overenskomsten efter planen kan træde i kraft d.1 marts, skal den stemmes i gennem ved en såkaldt urafstemning.

Fra arbejdstagernes side er de største spillere i forhandlingerne Dansk Metal, 3F og HK Privat.

BRANCHENYT
Læs også