Fakta: Her er hovedpunkterne i overenskomsten

Mindstelønnen hæves og der bliver bedre vilkår forældreorlov i den nye overenskomst mellem CO-industri og DI.

Den nye overenskomstaftale mellem CO-industri og DI gælder fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017.

* Virksomheden og medarbejderrepræsentanter kan bede organisationerne om bistand til lokale drøftelser af fleksibilitet, herunder brug af vikarer, etablering af varierende ugentlig arbejdstid, indgåelse af overenskomstfravigende aftaler m.v...

BRANCHENYT
Læs også