Cepos: Overenskomsten er en logisk aftale

Den nye overenskomstaftale i industrien skal ses i lyset af massivt jobtab, lyder det fra tænketanken.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra Cepos.

Overenskomstaftalen mellem DI og CO-Industri, der blev forhandlet på plads i dag søndag, virker logisk.

Sådan lyder det fra cheføkonom Mads Lundby Hansen fra den liberale tænketank Cepos.

Aftalen skal ifølge Cepos ses i lyset af, at Danmark har mistet 100.000 industrijobs siden år 2000.

Beskeden lønfremgang

Cheføkonomen hos Cepos mener ikke, at der ved weekendens overenskomstforhandlinger var grobund for store lønsstigninger.

"Aftalen lægger umiddelbart ikke op til store lønstigninger, men i stedet en beskeden reallønsfremgang. Det er en logisk konsekvens af, at lønkonkurrenceevnen fortsat er udfordret og, at industrien siden 2000 har nedlagt ca. 1/4 af alle job, svarende til et fald i industribeskæftigelsen på godt 100.000 personer. Det  er et af de største fald i industribeskæftigelsen i EU.  Med det bagtæppe er det logisk, at der ikke aftales store lønstigninger", skriver cheføkonom Mads Lundby Hansen i en pressemeddelelse.

Det er endnu usikkert, hvor stor lønfremgangen vil være for de ansatte i industrien, da der stadig mangler at blive forhandlet løn lokalt ude på virksomhederne.

Let afgifterne

Da der ikke umiddelbart er udsigt til den store stigning i danskerne købekraft som følge af den nye overenskomst, mener Cepos, at man skal gøre noget fra politisk hold i stedet.

"Thorning-regeringen bør i den kommende vækstplan lette skatter og afgifter, så lønmodtagere kan få en større købekraft ud af de små lønstigninger, der i aftalen umiddelbart lægges op til. Hvis Thorning letter forbrugsafgifter så falder priserne i forretningerne og dermed kan indkøbskurven blive større. Lavere energiafgifter mv. vil endvidere kunne forbedre virksomhedernes konkurrenceevne yderligere", skriver Mads Lundby Hansen.

Den nye overenskomst kommer til at være gældende for 240.000 medarbejdere i omkring 6.000 virksomheder.

Før overenskomsten efter planen kan træde i kraft d.1 marts, skal den stemmes i gennem ved en såkaldt urafstemning.

Fra arbejdstagernes side er de største spillere i forhandlingerne Dansk Metal, 3F og HK Privat.

BRANCHENYT
Læs også