Ny overenskomst - men hvad nu?

De nuværende overenskomster udløber 1. marts. Men der er lang vej endnu til en urafstemning.

Cirka 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked skal have nye overenskomster.Med aftalen mellem Dansk Industri og CO-industri, der er paraplyorganisation for otte forbund med Dansk metal, 3F og HK/Privat som de største er linjen lagt for de øvrige overenskomster. Denne aftale omfatter 240.000 ansatte på minimallønsområdet.Aftalen skal nu godkendes af fagforbundenes bestyrelser og af CO-industris centralledelse.Transport-området og bygge- og anlægssektoren samt finansområdet er de næste, der skal forhandle færdig om de nye overenskomster for disse områder.Transportområdet og bygge-anlæg vil især også lægge vægt på initiativer mod social løndumping. Det er ikke et problem for industrien, da overenskomsterne i forvejen tager højde for det.Det ventes, at forligsmanden i sidste fase vil skrue et fælles mæglingsforslag sammen til alle de cirka 600.000 under LO-DA-området, der skal have nye overenskomster, og at det således vil ende i en slags bunkebryllup, inden det sendes ud til urafstemning.Urafstemningen kan finde sted i perioden fra 1. marts og frem til slutningen af april.

Kilde: CO-industri...

BRANCHENYT
Læs også