Gik Bjarne Corydon for tidligt i baren?

Finansministerens udtalelser om industriforliget risikerer at skabe gnidninger, mener forsker.

Finansminister Bjarne Corydon (S) understreger, at det nu er afgørende at få lukket aftalen med en endelig politisk godkendelse.. Foto: Martin Lehmann

Knap havde forhandlingsparterne forladt mødelokalet med et industriforlig under armen, inden finansminister Bjarne Corydon smed om sig med roser til parterne fra Dansk Industri og CO-industri.

Men overenskomstforhandlingerne er langt fra overstået. Dels skal forliget til urafstemning, dels mangler transportsektoren og byggebranchen at forhandle deres aftaler på plads. Derfor vækker finansministerens flatterende udtalelser undren.

”Efter at have studeret systemet i mange år, tror jeg, man som politiker skal være meget tilbageholdene med sine kommentarer, indtil man ved, at overenskomstforhandlingerne er på plads. Der er eksempler på, at det er gået galt tidligere,” siger Jesper Jørgen Due, der er arbejdsmarkedsforsker på Københavns Universitet.

Industriforliget
  • Ferie, feriefridage og frihed Der etableres et fælles udvalgsarbejde, der skal afklare mulighederne for at lette administrative byrder i forbindelse med ferie og feriefridage. Medarbejderne får i forbindelse med afskedigelse mulighed for to timers frihed til at mødes med deres A-kasse.

  • Forældreorlov med bedre vilkår. Forældreorloven med løn forlænges fra 11 uger til 13 uger, hvoraf hver af forældrene har ret til at holde 5 uger, og de resterende 3 ugers orlov ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældre af samme køn sikres lige adgang til forældreorlov.

  • Oplysninger om brug af vikarer. I forbindelse med brug af vikarer kan virksomhedens tillidsrepræsentant få oplyst, hvilke lokalaftaler og kutymer, som virksomheden har meddelt vikarbureauet, skal overholdes for de arbejdsfunktioner, vikarerne udfører på virksomheden.

  • Læs flere hovedpunkter her

Kilde: DI

Udtalelser kan skabe gnidninger

Ifølge Jesper Jørgen Due er der risiko for, at folk vil betragte Bjarne Corydon som overdommer, og det kan skabe gnidninger blandt dem, der skal forhandle aftalerne på plads, fordi udtalelserne enten påvirker forventningsniveauet eller irritationsniveauet.

”Der har tidligere været situationer, hvor en politiker har blandet sig. Og på grund af meget små ting er der så pludselig opstået en situation, hvor man stemte nej til et mæglingsforslag, som ellers lå på den flade, og som så har udløst en konflikt på arbejdsmarkedet. Det førte for eksempel til, at man fik feriefridage og en ekstra uges ferie,” siger Jesper Jørgen Due.

For tidligt at glæde sig

Til Ritzau udtalte Bjarne Corydon blandt andet, at det lykkedes parterne at forbedre forholdene for de ansatte på en forsvarlig måde, så industriens konkurrencekraft ikke sættes over styr.

Men det er alt for tidligt at drage konklusioner. Der er nemlig lang vej endnu, før en endelig aftale falder på plads for de 240.000 ansatte, der er omgivet af industriens overenskomst. Og afstemningen ventes ikke at finde sted før mellem 1. marts og slutningen af april.

Set i det lys, er det for tidligt at juble.

”Det er jo ikke en teaterforestilling, hvor man kender afslutningen på tredje akt. Der er ingen grund til at gå i baren og glæde sig, før det hele er på plads,”  siger Jesper Jørgen Due.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Finansminister Bjarne Corydon, der holder ferie.

Læs Bjarne Corydons udtalelser her

BRANCHENYT
Læs også