Dine kollegers larm giver hovedpine og stress

Støjfyldte kontorlandskaber plager tusindvis af danskere, viser undersøgelse.

Hele 21 procent siger, at støjen giver dem hovedpine, mens hver fjerde har døjet med stresslignende symptomer. Foto: Torben Stroyer

Hovedpine, stress og mindre overskud til familien. Det er hverdagen for tusindvis af danskere, der arbejder i støjfyldte kontorlandskaber med kimende telefoner og snak fra nabobordene.

Støjen er så massiv, at knap halvdelen døjer med hovedpine, stress og usædvanlig træthed efter en lang arbejdsdag.

Det viser en ny undersøgelse, som Analyse Danmark har lavet for Ugebrevet A4. Her har 726 lønmodtagere i storrumskontorer svaret på, hvordan støjen påvirker dem.

Ikke i orden

Nanna Sars Schewitsch, arbejdsmiljøkoordinator i fagforeningen HK, er utilfreds med det støjniveau, medarbejderne udsættes for.

»Det er i høj grad med til at belaste medarbejderne, når de ofte generes af støj og samtidig skal koncentrere sig om arbejdet. Det er ikke i orden,« siger Nanna Sars Schewitsch.

Hun bakkes op af Geo Clausen, lektor ved DTU og ekspert i indeklima, der forklarer, at storrumskontorer i høj grad belaster medarbejdernes velvære.

»Næsten alle mål for komfort og gener hos medarbejderne bliver dårligere i storrumskontorer. Det er alt lige fra træk til påvirkning af centralnervesystemet og hovedpine,« siger Geo Clausen.

Giver hovedpine

Og de fysiske konsekvenser hos medarbejderne burde da heller ikke komme bag på nogen, mener Nanna Sars Schewitsch fra HK.

»Både arbejdsgivere og arbejdstagere ved, at det er hårdt at arbejde koncentreret, når man hele tiden bliver forstyrret. Så selvfølgelig er det de, resultater man får, når man så alligevel vælger at indrette sig i storrumskontorer,« siger Nanna Sars Schewitsch. Og resultaterne er mærkbare for dem, der må sidde i støjen.

Hele 21 procent siger, at støjen giver dem hovedpine, mens hver fjerde har døjet med stresslignende symptomer.

Ligeledes har 23 procent været usædvanligt trætte ved fyraften, mens støjen for hver femte er så udmattende, at de har mindre overskud til familien, når de får fri fra arbejde.

Generelt klager kvinder mere over fysiske gener som følge af støjen end mænd. For eksempel er 28 procent af kvinderne ramt af hovedpine, mens kun det kun er tilfældet for 15 procent af mændene. Hvorfor støjen giver medarbejderne hovedpine og stress, har Troels W. Kjær en forklaring på. Han er overlæge og hjerneforsker ved Klinisk Neurofysiologisk Klinik på Rigshospitalet.

»Hjernen har til opgave hele tiden at finde mening i det, vi hører. Når der ikke er et mønster i lyden, kalder vi det støj. Her kæmper hjernen med at finde et mønster i nogle lydindtryk, som ikke er relevante eller giver en dybere mening for personen. Og når hjernen ikke kan det, bliver den stresset,« forklarer Troels W. Kjær.

Og det kan gå grueligt galt, hvis man som medarbejder bliver siddende for længe i støjen.

»Det at være i et storrumskontor, hvor hjernen hele tiden prøver at finde mønster i støjen gør, at man får al for stor påvirkning af binyrebarkhormon. Det er skadeligt i det lange løb. Det er det, der kendetegner folk med posttraumatisk stress og kronisk træthedssyndrom,« siger Troels W. Kjær.

Han tilføjer, at nogle mennesker er gode til at lukke støjen ude, mens andre er mere følsomme.

Af samme grund er det ifølge Dansk Erhverv heller ikke udelukkende arbejdsgivernes ansvar at løse de ansattes problemer med støj. Det mener chef for HR & Arbejdsmiljø Rikke B. Ørum.

»Hvis man er meget sårbar over for lyd og arbejder i et storrumskontor eller søger et job i en virksomhed med storrumskontorer, er det også noget, man på sin vis må arbejde med selv,« siger Rikke B. Ørum.

BRANCHENYT
Læs også