Afgørelse: iPads er skattefrie

Tag bare den arbejdsgiverbetalte iPad med hjem. Den er skattefri, bekræfter Skatterådet.

En iPad kan være skattefri for medarbejderne at tage med hjem. PR-foto: Apple

Udbredelsen af de populære tavlecomputere kaldet tablets har også ramt de danske arbejdspladser, hvor blandt andet Apples iPad bliver stillet til rådighed for danske ansatte.

Modsat tilfældet med en mobiltelefon så er tablet'en dog i skattemæssig henseende skattefri, fordi den betragtes som en computer.

Tilmed skal arbejdsgiveren ikke kontrollere, at tablet'en rent faktisk kun benyttes til arbejdsrelaterede opgaver.

Internetadgang intet problem

Sådan lyder et svar fra Skatterådet, der for nylig har taget stilling til en række spørgsmål omkring de skattemæssige konsekvenser ved at tage en arbejdsgiverbetalt tablet med hjem.

Rådet, der er landets øverste skattemyndighed, bekræfter samtidig, at skattefriheden også gælder, selvom tablet'en giver adgang til internettet via et arbejdsgiverbetalt SIM-kort, mobilt bredbånd, ADSL-forbindelse eller eget netværk.

Skat på SIM-kort

Skatterådet mener dog, at der skal finde beskatning af SIM-kortet sted, hvis det ligeledes kan anvendes til privat telefoni i de ansattes egne mobiltelefoner. Det skal så beskattes som fri telefon svarende til 217 kr. pr. måned.

"Dette gælder imidlertid ikke, såfremt medarbejderne underskriver en tro- og loveerklæring på, at SIM-kortet alene anvendes til erhvervsmæssige opkald, bortset fra enkeltstående private opkald, og at arbejdsgiveren fører kontrol hermed," bemærkes det.

Betaler man allerede skat af fri telefon, udløser det ikke yderligere beskatning med endnu et SIM-kort.

Skattefriheden ophører til gengæld, hvis "medarbejderne alene vil kunne anvende deres tablets med allerede downloadet materiale og derudover kun har adgang til deres arbejdsmail og kalender".

Både PC og tablet

Revisionshuset BDO behandler netop emnet om skattefrie tablet-computere i den seneste udgave af nyhedsbrevet Depechen. Her skriver man om afgørelsen:

"Afgørelsen rummer ikke en stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder kan have både en pc og en tablet med hjem samtidig. Det er imidlertid tidligere fastslået, at dette er muligt, hvis blot der er et (minimalt) arbejdsmæssigt behov herfor."

BRANCHENYT
Læs også