Fakta: Forstå sagen om de fejlagtige ejendomsvurderinger

Her er hovedpunkterne i oprulningen af problemer med Skats offentlige ejendomsvurderinger.

Rigsrevisionen udsender i august 2013 en beretning, der afdækker omfattende fejl i Skats offentlige ejendomsvurderinger.Rigsrevisionen kritiserer blandt andet, at Skats vurdering af parcelhuse i tre ud af fire tilfælde i 2011 ikke stemmer overens med de priser, som husene blev handlet til.Rigsrevisionen kritiserer også, at Skatteministeriet har været vidende om problemer med ejendomsvurderingerne siden 2007 uden at gribe ind.Det fremgår af Rigsrevisionens beretning, at der i perioden 2004-2012 er udarbejdet i alt 29 ministerforelæggelser i Skatteministeriet og Skat om ejendomsvurderingsområdet.Folketingets statsrevisorer uddeler efterfølgende den næsthårdeste kritik - "en skarp påtale" - af Skatteministeriet uden dog at holde enkelte skatteministre ansvarlige.Regeringen suspenderer i september 2013 arbejdet med ejendomsvurderingerne for 2013 og nedsætter i stedet et ekspertudvalg til at udarbejde et helt nyt system.I mellemtiden skal 2011-vurderingerne danne grundlag for danskernes boligskat frem til 2015, hvor man så kan få penge tilbage, hvis den nye vurdering viser sig at være lavere end 2011-vurderingen.Regeringen sender 18. november et lovforslag i høring, som forlænger 2011-vurderingen af ejerboliger i 2013 og 2014. Samtidig sænkes den forlængede 2011-vurdering, hvilket kan give boligejerne op imod fem procent lavere vurderinger.

BRANCHENYT
Læs også