Svin får mere antibiotika trods gule kort

En løftet pegefinger for medicinsløseri har ikke været nok til at bremse forbruget.

Risikoen for at få tildelt et 'gult kort', hvis man som svineproducent giver sine grise for meget antibiotika, har ikke været nok til at nedbringe forbruget, skriver Ingeniøren. Efter et kort fald er det nemlig de seneste tre år steget, så det er på vej mod samme niveau, som da Fødevarestyrelsen indførte gult kort-ordningen i 2010.

»Svineproducenterne fandt vel ud af, at sanktionerne ikke var så faretruende, så de godt kunne skrue forbruget op igen,« lyder et bud på en forklaring fra forskningsleder og overlæge på Odense Universitets­hospital Hans Jørn Kolmos.

I begyndelsen hjalp det

Overforbrug af antibiotika i svineproduktionen medvirker til udvikling af resistente bakterier, som kan overføres til mennesker gennem fødevarer eller ved direkte smitte fra dyr. Derfor var det en succes, da gult kort-ordningen fik forbruget af antibiotika til at dykke fra 103 ton i 2009 til 81 ton i 2011. Men siden er det altså steget igen - til 90,6 ton i 2013.

Også professor ved DTU Fødevareinstituttets afdeling for epidemio­logi Frank Aarestrup ærgrer sig over, at skræmmeeffekten ikke varede ved.

»Hvis man virkelig var interesseret i at ændre vanerne omkring antibiotikaforbrug, skulle man have indført klare økonomiske sanktioner,« siger Frank Aarestrup til Ingeniøren.

Farligt merforbrug

Problemet med det voksende forbrug forstærkes yderligere af, at det er forbruget af de farligste typer antibiotika, der er vokset mest. Forbruget af de såkaldt bredspektrede typer - der er de største resistensskabere - er nemlig de seneste tre år vokset mere end dobbelt så meget som forbruget af smalspektrede antibiotika.

Poul Bækbo, der er chef for den veterinære forskningsafdeling ved Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer, er heller ikke glad for, at forbruget af antibiotika i branchen vokser igen. Stigningen har dog en helt naturlig forklaring, mener han:

»Vores praktiserende medlemmer indberettede, at det nedsatte forbrug simpelthen gav for mange syge dyr, og derfor skyldes stigningen i de efterfølgende år, at man rettede forbruget ind efter behovet,« siger han.

Siden indførelsen i 2010 har Fødevarestyrelsen udstedt gule kort til 90 besætninger, hvoraf 2 indtil videre ikke har formået at nedbringe forbruget.

BRANCHENYT
Læs også