FIH sænker barren for bonus

FIH Erhvervsbank har i sin lønpolitik for 2014 endnu en gang sænket grænsen for, hvor meget der skal tjenes inden medarbejderne kan få udbetalt bonus.

Foto: FIH PR-foto

Medarbejderne i FIH Erhvervsbank får i 2014 lidt lettere ved at tjene en ekstra årsløn i form af bonus end i 2013.

Banken har i forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen samtidig offentliggjort sin ny bonuspolitik, og her fremgår det, at grænsen for hvornår der kan udbetales bonus til de ansatte endnu en gang er sænket.

Tallet, banken ser på, er indtjeningen før nedskrivninger og skat på den fortsættende forretning. Det vil sige, at de problematiske ejendomslån, som nu ligger i Finansiel Stabilitet, samt porteføljen med den massive Pandora-aktiepost ikke tæller med.

Dette tal blev i december 2012 sænket fra 350 mio. kr. til 275 mio. kr. og nu er det så - kun lidt over et år senere - igen sænket med knap 30 pct. til 200 mio. kr.

Graven: Det er blevet sværere at få bonus i FIH 

"Det er dog en betingelse, at der først kan udbetales variabel løn til Direktion og væsentlige risikotagere, hvis FIH’s resultat før nedskrivninger mv. og skat af Fortsættende Aktiviteter, som minimum udgør et af bestyrelsen fastsat beløb, der for 2014 andrager kr. 200 mio. kr.," skriver ledelsen i bankens ny lønpolitik.

Tjente 426 mio. i 2013

FIH's resultat i den fortsættende forretning før nedskrivninger og skat var i 2013 på 426,3 mio. kr.

Dette dækker dog over en ekstraordinær indtægt på 306,1 mio. kr., som stammer fra indfrielsen af nogle ansvarlige lån, og denne indtægt skal ikke tælles med, når man opgør bonusgrænsen. Regnskabet indeholder dog også en ekstraordinær udgift på knap 57 mio. kr., som er blevet pålagt af EU i forbindelse med overdragelsen af ejendomsporteføljen til FS.

Denne udgift skal sandsynligvis heller ikke tælles med, hvorfor det samlede resultat før nedskrivninger og skat for 2013 ender i omegnen af 177 mio. kr. - altså knap 100 mio. kr. fra bonusgrænsen i 2013.

I takt med at FIH har slanket balancen er indtjeningskraften blevet betydeligt mindre, og det er sandsynligvis derfor, at bestyrelsen har besluttet endnu engang at sænke grænsen for, hvornår medarbejderne kan få udbetalt bonus.

Udlånet er siden udgangen af 2012 skrumpet fra 16,2 mia. kr. til 10,9 mia. kr.

En FIH-medarbejder, der hører ind under betegnelsen 'væsentlig risikotager' kan normalt få op til 300 pct. af sin normale løn inklusive pension i bonus. I enkelte tilfælde kan dette dog hæves til 400 pct.

BRANCHENYT
Læs også