Københavnske boligejere sidder på guldet

Vestjyske boligejere har nu en større gældsprocent end københavnske.

De store prisstigninger på boliger har forgyldt boligejerne i København.

De københavnske boligejere bliver i den grad forgyldt i øjeblikket. I modsætning til i resten af landet er boliggælden målt i procent af værdien faldet så meget, at de slår de traditionelt sparsommelige vestjyder.

Det viser nye tal fra Nordea Kredit, der har gjort op, hvor meget boligejerne skylder i forhold til boligens værdi. Det betegner man som "LTV-værdien." Jo lavere den værdi er, desto mindre forgældet er boligejeren.

En gennemsnitlig københavner har nu belånt sin bolig med 69 pct. af dens værdi. Det svarer til, at boligejeren har et lån på 690.000 kr. for hver 1 mio. kr., boligen er værd.  I 2. kvartal 2009 lå den gennemsnitlige gældsgrad på 86.

Øget gæld i Vestjylland

Vestjyderne har traditionelt har haft det mindste lån i deres bolig i forhold til boligens værdi. Det er de ikke længere. Nu skylder de i gennemsnit 760.000 kr. væk, for hver 1 mio. kr. deres bolig er værd. Tilbage i 2. kvartal 2009 skyldte de 640.000 kr. væk

Boliggæld
  • Der er stor forskel på, hvor meget danskerne skylder i boligen. Det afhænger af, hvor de bor. Her ses, hvor mange penge boligejere skylder for hver mio. kr., boligen er værd.
  • København: 690.000
  • Østjylland: 720.000
  • Nordjylland: 740.000
  • Sønderjylland: 760.000
  • Vestjylland: 760.000

Forklaringen er ikke, at københavnerne afdrager mere, men at boligpriserne er steget markant i forhold til resten af landet, understreger boligøkonom i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann.

"De stigende friværdier i Købehavn betyder, at boligejerne her får bedre forbrugsmuligheder i de kommende år. Det kan få betydning for den generelle økonomiske udvikling i Danmark, idet forbrug skaber arbejde, som igen skaber nyt forbrug. Udviklingen kan virke selvforstærkende, for hvis nye arbejdspladser primært skabes omkring København, kan tilflytningen og dermed efterspørgslen efter boliger lægger yderligere pres på det i øjeblikket meget fragmenterede boligmarked," siger Lise Nytoft Bergmann til epn.dk.

Stigende priser

Boligpriserne stiger i København og landets andre store byer, mens flere provinsbyer fortsat har det "oprigtigt svært," som hun udtrykker det. Historisk set har København været den hårdest gældsatte landsdel og Vestjylland den mindst gældsatte.

"Man kunne være fristet til at tillægge den forskel en kulturel betydning, hvor københavnerne er hurtigere til at gældsætte sig end de besindige jyder. Men selv om man kan afvise, at der kan være noget rigtigt i den tese, så rummer den i hvert fald ikke hele forklaringen. F.eks. spiller det en rolle, at en bolig koster væsentligt mere i København end i Jylland. Det betyder, at  en Københavner, som har sparet 300.000 kr. op til en udbetaling, i langt de fleste tilfælde stadig er nødt til at optage et realkreditlån på 80 pct., mens det samme ikke altid gør sig gældende i Jylland."

Når københavnerne har overhalet jyderne, skal forklaringen da også findes i andre forhold end befolkningsgruppernes syn på økonomi, fastslår Lise Nytoft Bergmann.

"Det er ikke sådan, at københavnerne har reduceret deres gældsgrad væsentligt mere end jyderne, fordi de har sat fuld turbo på deres afdrag. Derimod skyldes størstedelen af udviklingen, at boligpriserne i København er steget mærkbart de seneste år, mens priserne i Jylland har holdt sig mere i ro. Nogle steder er de jyske priser ligefrem faldet."

Ramt af boligboblen

Københavnere blev hårdest ramt, da boligboblen brast, og at den lektie har indgydt dem en større forsigtighed.

"Vi oplever i øjeblikket, at interessen for at optage et tillægslån er mindre end den interesse, vi tidligere har set ved lignende gældsgrader," siger Lise Nytoft Bergmann.

Selv om Københavnernes gældsprocent nu er lavere end andres, skylder de stadig mere væk i kroner og øre. Det skyldes, at boligpriserne i København generelt er højere end andre steder.

BRANCHENYT
Læs også