Haderslev Kommune stævner Nordea for dårlig swap-rådgivning

Nordea var for karrig med oplysninger om risiko og omkostninger, da banken rådgav Haderslev Kommune om brugen af rente- og valutaswap. Derfor har kommunen nu stævnet banken.

Foto: Thomas Borberg

Nordea Bank skal i retten og forsvare sin rådgivning omkring rente og valutaswap. Haderslev Kommune har stævnet banken for dårlig og mangelfuld rådgivning netop i forbindelse med disse finansielle instrumenter. Kommunen kræver et tocifret millionbeløb i erstatning. Rådgivningen fandt sted i perioden 2007-2012. Det skriver Haderslev Kommune i en pressemeddelelse.

"Kommunen indgik og ændrede swap-aftalerne på Nordeas anbefaling. Nordea undlod at oplyse kommunen om swap-aftalernes vederlagsstruktur, og banken fik blandt andet ved de hyppige ændringer sikret sig betydelige skjulte vederlag. Nordeas ansvar skal vurderes i lyset af, at Nordea havde indgået en særlig rådgivningsaftale med kommunen og mod særskilt vederlag blandt andet havde påtaget sig at uddanne kommunens personale i brugen af finansielle instrumenter, og at reducere de finansielle omkostninger," skriver Haderslev Kommune.

Kommunen mener at stævningen er principiel og kan få konsekvenser for andre kommuner, der er løbet ind i lignende problemer med de komplicerede swaplån.

Nordea er vores uvildige rådgiver

Ugebrevet Mandag Morgen og dagbladet Børsen har tidligere skrevet om de mange kommuner, der op til krisen indgik swap-lån, som har kostet dem dyrt.

En opgørelse fra Mandag Morgen viste, at i 2010 havde 20 kommuner gæld for 35,5 mia. kr. og heraf var 11,8 mia. kr. knyttet til rente-swaps og andre finansielle instrumenter. Flere kommuner havde optaget swap-lånene på anbefaling af bankens egen rådgiver, men dengang var det ikke et problem.

Økonomichef i selv samme Haderslev Kommune sagde i 2010 til Mandag Morgen, at man sagtens kunne håndtere det faktum, at Nordeas rådgiver var den eneste 'uvildige' rådgiver man brugte.

"Vores finansielle rådgiver er Nordea. I det øjeblik, vi agter at indgå en swap med Nordea, så tjekker vi altid ved at indhente et konkurrerende tilbud. Men der har ikke været andres øjne på de her aftaler end vores normale revision. Vi har en uvildig rådgiver i Nordea, og vi mener, at man er i stand til at varetage rådgivningssituationen uafhængigt af den daglige forretning," sagde økonomichefen dengang til ugebrevet.

Under professorernes lup

Men nu er tonen altså en anden.

"Det er en sag, vi i Haderslev Kommune har arbejdet med igennem længere tid, og vi har valgt at stævne Nordea, fordi vi mener, at banken har givet os mangelfulde oplysninger og rådgivning. Vi vurderer, at det er en sag, der også kan have betydning for andre kommuner, og vi ser nu frem til at få sagen afgjort i Sø- og Handelsretten”, siger borgmester H.P. Geil i en meddelelse.

To professorer Jesper Rangvid og Bjarne Astrup Jensen har set nærmere på kommunens gældsrådgivning, men de konkluderer, at forvaltningen af kommunens gæld hverken har været mere eller mindre risikabel end i andre danske kommuner.

BRANCHENYT
Læs også