Ugeblads-kæmpe ramt overalt

Men trods massiv oplagsfald og annonceafmatning tjener Aller-koncernen stadig penge.

Foto: Klaus Gottfredsen

Aller-koncernen er ramt på alle fronter. Oplaget falder, det samme gør annonceomsætningen, og endelig betyder det lave renteniveau, at magasinkæmpens store pengekasse ikke bliver fyldt nær så godt op af renteindtægter.

Alligevel kom Aller, der sidder på 59 pct. af ugebladsmarkedet i Norden, ud af 2013 med et overskud før skat på 231 mio. kr. Og selv om det er et fald på 100 mio. kr. i forhold til året før, er resultatet tilfredsstillende, skriver Aller i sit årsregnskab.

Større omsætning

Aller omsatte sidste år for 4,2 mia. kr. Det er en stigning på ca. 145 mio. kr. i forhold til 2012. Hovedparten af stigningen kommer dog fra tilkøbte selskaber, der tegner sig for 137 mio. kr. af meromsætningen.

Allers indtjening
  • Sådan fordeler Allers nettoomsætning sig, i mio. kr.:
  • Danmark: 1.277
  • Sverige: 1.220
  • Norge: 1.356
  • Finland: 330

Selv om 2013 har været et udfordrende år, er Aller et bundsolidt selskab med en soliditet på 70 pct. Udfordringerne har bl.a. bestået i, at annoncemængden er faldet mere end ventet.

Lavere renteindtægter

Derudover er resultatet påvirket negativt af øgede omkostninger til køb af nye aktiviteter samt til fratrædelser i de selskaber, hvor der gennemført afskedigelser.

Og pengekassen bliver ikke foret nær så godt som tidligere. Aller-koncernens likvide formue på ca. 2,9 mia. kr. er anbragt i banken, investeret i obligationer og aktier. Og på grund af de historisk lave renter er de finansielle nettoindtægter faldet med 69 mio. til 103 mio. kr.

Det betyder bl.a., at udbyttet sænkes fra 74 til 55 mio. kr.

Aller har traditionelt beskæftiget sig mest med udgivelse af magasiner. Det kom derfor som en overraskelse for mange, at selskabet købte Nyhavn Rejser i 2013. Bortset fra udgifterne til købet påvirker dette ikke 2013-regnskabet nævneværdigt.

Derudover har Aller købt Berner Media Holding i Norge samt fem magasiner i Sverige.

Regnskabstal

Regnskabstal for Aller-koncernen:

mio. kr.

2013

2012

2011

2010

2009

Nettoomsætning

4.183

4.038

4.030

3.916

3.685

Resultat før skat

231

331

297

403

28

Egenkapital

4.071

4.142

4.043

3.940

3.702

Udbytter

55

74

77

96

50

BRANCHENYT
Læs også