Rederier: Ja til klapjagt på kolleger

Miljø: Søfartsbranchen i Danmark vil lade skibe tilbageholde for at sikre, at ny miljølov bliver fulgt.

I shippingmiljøet er en tilbageholdelse af skibe noget, som man har respekt for, mener Danmarks Rederiforening, der derfor vil bruge midlet i bestræbelserne på at få rederne til at overholde miljølovgivningen. Foto: Axel Heimken/AP

Et enigt dansk søfartserhverv kræver, at den skærpede miljølovgivning, der er på vej, også bliver fulgt op af en effektiv håndhævelse fra myndighedsside. Branchen har allerede set eksempler på, at de rederier, der følger loven, mister ordrer til rederier, der ignorerer den nye lovgivning, fordi det er risikofrit at gøre uden nogen form for myndighedskontrol.

Fra årsskiftet skal skibe, der sejler i Nord- og Østersøen, reducere indholdet af svovl i brændstoffet med 90 pct. Det betyder, at skibene enten skal sejle med en renere, men 40-50 pct. dyrere, lavsvovlolie eller installere udstyr, der reducerer svovludslippet. Det kan dog snildt koste 30 mio. kr. pr. skib...

BRANCHENYT
Læs også